Kazimierz Murzyn

Prezes Fundacji Klaster LifeScience Kraków i Dyrektor Zarządzający Inicjatywą Klaster LifeScience Kraków; Członek grupy strategicznej SCANBALT; Członek Komitetu Biotechnologii PAN, Czlonek Rady Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na kadencję 2019-2020. Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Inteligentnej Specjalizacji „Nauki o Życiu” Województwa Małopolskiego.

Jest animatorem współpracy w ramach inicjatywy klastrowej – innowacyjnego ekosystemu integrującego działania w regionie Małopolski. Zajmuje się innowacyjnością i przedsiębiorczością oraz transferem wiedzy i technologii mających zastosowanie w dziedzinie zdrowia i jakość życia. Ekspert w zakresie planowania strategicznego, planowania scenariuszowego, kreatywności i kreatywnego rozwiązywania problemów oraz zarządzania projektami. Ekspert w dziedzinie analizowania i modelowania złożonych systemów uczących się.

Wykształcenie:

–       Studia techniczne magisterskie Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny
–       Rutgers University, New Brunswick NJ, USA, 2010 Mini-MBA™, Global BioPharma Entrepreneurship
–       MIT Sloan School of Management, Cambridge MA, USA ;2005 Understanding &Solving Complex Business Problems,  Systems Dynamics
–       Centre for Strategic Management, San Diego CA, USA.listopad 2003 Planowanie strategiczne – podejście systemowe
–       American Management Association, Boston USA, 1995 Marketing wartości dodanej

 

–       The Burke Institute, Cincinnati, USA, 1995 Kierowanie badaniami rynkowymi

 

–       Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu w Krakowie, 1992 Marketing

 

–       Polish Institute of Scence and Culture, Chicago, Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu im. M. Dzielskiego w Krakowie 1990 r. Studia podyplomowe: księgowość i finanse, zarządzanie biznesem, marketing, zastosowanie informatyki w biznesie,

 

Publikacje,

  • The iceberg perspective and team learning at Systems Thinking in Action Conference Proceedings, 2001 Atlanta, USA
  • Systems Thinking in Creative Problem Solving, EACI Transformations Conference Proceedings, 2005, Lodz, Poland
  • The Innovation Agenda: Systems thinking perspective for the results of Bridge-BSR Project, Innovation Councill Proceedings, 2009, Kopenhagen Denmark
  • Emergence of Entrepreneurial Mindset on the Example of Biotechnology Firms in Poland, EURAM 2009 Symposium;