Naside Mangir

Sheffield Teaching Hospitals,
eUROGEN – European Reference Network

Chirurg urolog ze specjalizacją: urologia kobieca i rekonstrukcyjna.

Obecnie jest w procesie szkolenia w zakresie specjalności niższego stopnia u prof. Christophera Chapple w Sheffield Teaching Hospitals.

W ostatnim czasie ukończyła doktorat na temat rozwiązań inżynierii tkankowej w rekonstrukcji dna miednicy na Uniwersytecie Sheffield.

Jest także ekspertem ds. danych klinicznych w ERN eUROGEN – Europejskiej Sieci Referencyjnej (ERN) ds. rzadkich i złożonych chorób układu moczowo-płciowego (eUROGEN).  Od 2017 roku wykorzystuje system zarządzania pacjentami (Clinical Patient Management System) w ramach sieci eUROGEN.