Piotr Sitkowski

Dyrektor Pionu IT w Grupie Diagnostyka

Od 2005 roku pełni funkcję Menadżera w Diagnostyce na stanowisku dyrektora Pionu IT . Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Automatyka i Robotyka. Ukończył także studia Menedżerskie na SGH w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Projektami Informatycznymi na AGH. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia HL7. Od początku pracy zawodowej związany z branżą informatyczną, a od 14 lat z informatyką w służbie zdrowia. Jest uczestnikiem wielu projektów i inicjatyw z zakresu telemedycyny i innowacji w ochronie zdrowia. Inżynier, miłośnik nowych technologii.

Aktualnie jest równocześnie kierownikiem projektu „System automatycznej analizy i rozpoznawania obrazów histopatologicznych” w Diagnostyka Consilio Sp. z o.o. Projekt realizowany z POIR działanie 1.1.1 dla dużych przedsiębiorstw.