Signe Balina

Zastępcą Rektora ds. Digital Society, Uniwersytet Łotewski

Signe Balina jest Zastępcą Rektora ds. Digital Society oraz Profesorem Nadzwyczajnym na Uniwersytecie Łotewskim. Równolegle sprawuje funkcję Prezesa Litewskiego Stowarzyszenia Informacji i Komunikacji (LIKTA) i Prezesa Zarządu Centrum Kompetencji IT.

W latach 2008 – 2009 sprawowała urząd Ministra Specjalnego ds. Zarządzania Elektronicznego Łotwy (Maj 2008 – Marzec 2009).

Profesor Balina jest absolwentką Wydziału Fizyki i Matematyki na Uniwersytecie Łotewskim, ze specjalizacją z matematyki stosowanej. W roku 2002 uzyskała stopień Doktora Ekonomii. Jej zainteresowanie prowadzeniem badań koncentruje się głównie w obszarze aplikacji dedykowanych technologiom informacyjnym oraz analizy danych.