Wim Smit

Founder and Director Strategy & Innovation, Value2Health

Ambicją Wim’a jest sprawienie, aby opieka zdrowotna stała się wygodniejsza dla pacjentów na całym świecie. Jest innowatorem, dla którego bodźcem są dane. Posiada znaczne doświadczenie w zakresie analityki opieki zdrowotnej, przedsiębiorczości oraz IT. Jest założycielem oraz Dyrektorem ds. Strategii i Innowacji w Value2Health, które jest częścią Grupy LOGEX, obejmującej swym działaniem dziewięć krajów w Europie i na Bliskim Wschodzie.

Wim Smit odegrał kluczową role w procesie przetwarzania danych, tworzenia infrastruktury ICT oraz zarządzania ponad dwudziestoma pięcioma krajowymi rejestrami w Holandii i poza jej granicami. Stworzona infrastruktura służy obecnie ponad dziesięciu tysiącom specjalistów medycznych. Wspomaga stały wzrost jakości na rzecz pacjentów, wspiera proces podejmowania kompleksowych decyzji dla indywidualnych pacjentów, ułatwia prowadzenie badań, kontraktowanie  oraz pozostałe inicjatywy opieki zdrowotnej, opartej na wartościach. Opinia Smit’a jest regularnie brana pod uwagę w dyskusjach na temat przekształceń w kierunku modeli opartych na wartości przez rządzących, instytucje finansujące oraz przedstawicieli przemysłu.