Automatyczna terapia tlenowa

03-06-2020
O2Matic

Opracowany przez firmę O2Matic system podawania tlenu jest w pełni zautomatyzowany i pozwala precyzyjnie dawkować tlen, nie angażując do tego pracowników szpitala. System jest również zgodny z zaleceniami WHO dotyczącymi leczenia COVID-19. Jest dostępny zarówno na wynajem, jak i w sprzedaży

Podstawowe informacje

 • Kto wdrożył: duńska firma O2Matic
 • Technologia: system mierzenia i dawkowania tlenu
 • Kategoria:
 • Przyczyna: związane z epidemią koronawirusa problemy z terapią tlenową
 • Data i miejsce wdrożenia: 2020, Dania
 • Zaangażowane strony: Firma O2Matic, Health Tech Hub Copenhagen

Duńska firma O2Matic opracowała system do automatycznej terapii tlenowej. To duże wsparcie w czasie pandemii COVID-19. System O2Matic jest szeroko stosowany w Danii i innych 13 krajach, w tym we Włoszech.

O firmie

Duńska firma O2Matic zlokalizowana w okręgu stołecznym Kopenhagi, w miejscowości Herlev, specjalizująca się w rozwiązaniach automatyzacji terapii tlenowych.

Problem

 • Konieczność racjonalnego zarządzania zasobami tlenowymi w sytuacji nadmiernego zapotrzebowania na terapie tlenowe w związku z pandemią COVID-19

Rozwiązanie

 • System O2Matic do automatycznej terapii tlenowej
 • System O2Matic automatyzuje terapię dla wszystkich pacjentów zarażonych koronawirusem COVID-19, ale także pacjentów z chorobami układu oddechowego niezwiązanymi z epidemią.

Terapia tlenowa jest kluczowym elementem leczenia zapewnianego hospitalizowanym pacjentom z COVID-19. O2Matic oferuje wyraźną korzyść w automatyzacji tego aspektu leczenia, zarówno pod względem wyniku klinicznego, ale także w zmniejszeniu ryzyka infekcji dla personelu, ponieważ tlenoterapia zwykle wymaga operacji manualnej. Ponadto rozwiązanie automatyzacji terapii tlenowej uwalnia ręce, co jest kluczowe w czasie poważnych niedoborów personelu.

System jest również zgodny z zaleceniami WHO dotyczącymi leczenia COVID-19. W rezultacie wartość opisana powyżej jest równie istotna równolegle do COVID-19 i po kryzysie. Firma posiada certyfikat ISO-13845.

System jest używany w ponad dziesięciu szpitalach w Danii i wdrożony w 13 innych krajach, w tym w kilku szpitalach we Włoszech.

Dostępna jest instrukcja obsługi w języku lokalnym, a interfejs użytkownika jest zgodny ze znormalizowaną terminologią kliniczną. System jest dostępny jako wynajem i zakup. Ceny dostępne na żądanie w zależności od miejsca, w którym system ma działać.

Przedstawiciele firmy podkreślają, że wymagane zasoby, aby dostosować się do używania systemu są minimalne. To m.in. dostęp do danych oraz personel do przeszkolenia. Samo szkolenie z zasad korzystania z systemu można przeprowadzić zdalnie. Uruchomienie go zajmuje zaledwie godzinę. Firma jest obecnie w stanie zareagować na wzrost zapotrzebowania i może natychmiast dostarczyć system w dowolne miejsce.

Korzyści

 • Precyzyjne odmierzanie tlenu na podstawie pomiarów prowadzonych na bieżąco
 • Uwolnienie personelu szpitalnego
 • Lepsza saturacja krwi tlenem w porównaniu do manualnych metod

Okiem klienta

O2Matic

Charlotte Sandau, Pielęgniarka kliniczna w szpitalu publicznym w Hvidovre pod Kopenhagą

Przy ręcznej regulacji podawania tlenu pacjent otrzymuje jego odpowiednią ilość przez ok. 47 proc. czasu. Po zastosowaniu systemu O2Matic nasi pacjenci mają poprawną saturację przez 85 proc. czasu. To ogromna poprawa bezpieczeństwa pacjentów. W tym samym czasie pielęgniarki mogą zajmować się innymi chorymi – nie muszą nieprzerwanie monitorować parametrów i ręcznie ustawiać poziomu tlenu. Zwykle wystarczą 3-4 pomiary w ciągu całego dnia.