O nas

Forum e-Zdrowia jest platformą komunikacji i współpracy interesariuszy ekosystemu e-zdrowia. Forum powstało w oparciu o cykliczną konferencję, której partnerami było ponad siedemdziesiąt kluczowych instytucji, organizacji oraz podmiotów związanych z sektorem zdrowia.

Projekt Centrum Informacji e-Zdrowia to odpowiedź na potrzeby interesariuszy obszaru cyfrowego zdrowia, którzy poszukują wiedzy i kompetencji w zakresie wyboru, wdrażania i używania odpowiednich rozwiązań e-zdrowia, a także ich integracji z zastanym otoczeniem organizacyjnym i technologicznym. Centrum Informacji e-Zdrowia oferuje informacje oraz zasoby i kompetencje pomocne w implementacji rozwiązań e-zdrowia.

Centrum Informacji e-Zdrowia dostarcza wybrane aktualności dotyczące e-zdrowia w Polsce i na świecie, prezentuje dobre praktyki i rozwiązania technologiczne w zakresie e-zdrowia, jest formułą łączącą podmioty lecznicze i profesjonalistów medycznych z ekspertami e-zdrowia, a także umożliwia dzielenie się przez użytkowników swoimi problemami i rozwiązaniami. W założeniu Centrum Informacji e-Zdrowia jest również miejscem prowadzenia działań edukacyjnych, w tym współdziałania z ośrodkami, uniwersytetami i instytutami w zakresie kształcenia w obszarze e-zdrowia oraz opracowywanie analiz i raportów dotyczących implementacji rozwiązań e-zdrowia.

Centrum Informacyjne e-Zdrowia poprowadzi zespół Forum e-Zdrowia przy udziale doświadczonych ekspertów branżowych oraz wolontariuszy.