Cyfryzacja oddziałów intensywnej terapii

Funkcjonowanie oddziałów intensywnej terapii jest rosnącym wyzwaniem dla szpitali ze względu na zwiększające się obłożenie, koszty i trudności z zapewnieniem odpowiedniego personelu. Wdrożenie systemu usprawniającego obieg dokumentacji w University Hospitals of North Midlands udowadnia, że możliwe są oszczędności czasu i pracy, przy jednoczesnym zwiększeniu rentowności placówki medycznej wykorzystującej technologie cyfrowe.

Podstawowe informacje

 • Kto: University Hospitals of North Midlands, NHS Trust, Wielka Brytania
 • Zaangażowane strony: University Hospitals of North Midlands NHS Trust, GE Healthcare
 • Wykorzystane technologie: Kliniczny system informacyjny Centricity High Acuity Critical Care
 • Efekt: Automatyzacja zbierania danych o pacjentach z urządzeń medycznych, oszczędność czasu i pracy, lepsza czytelność bazy danych i łatwość przeglądania informacji.
 • Więcej informacji na stronie GE Healthcare Polska.

Zapotrzebowanie na wolne łóżka na oddziałach intensywnej terapii rośnie z roku na rok. Jednocześnie rosną też koszty utrzymania takich oddziałów – mogą stanowić nawet 20 proc. budżetu szpitalnego – jak i obciążenie profesjonalistów medycznych. Z problemem tym zderzyły się placówki University Hospitals of North Midlands NHS Trust, w których liczba pacjentów na oddziałach intensywnej terapii przyrasta w tempie ok. 3500 osób rocznie w trzech należących do niej lokalizacjach oddziałów intensywnej terapii.

Organizacja działa obecnie w czterech lokalizacjach – trzech w Stoke-on-Trent i jednej w Stafford. W 2015 roku trafiły one na czołówki gazet z powodu przeciążenia liczbą pacjentów podczas fali zachorowań na zapalenie płuc. Obłożenie przez kilka miesięcy przekraczało 92 proc., a warunki na oddziałach określono jako „przeniesione z Trzeciego Świata”. Jedna czwarta pacjentów oczekiwała na przyjęcie przez Szpitalny Oddział Ratunkowy dłużej niż cztery godziny.

Problem

Szpitale tworzą wspólnie jeden z najważniejszych lokalnych centrów urazowych obsługujących bardzo dużą liczbę pacjentów. W trzech OIT znajduje się 40 łóżek ogólnych, 16 łóżek chirurgii klatki piersiowej i osiem łóżek pediatrycznych.

Na OIT lekarze muszą często podejmować trudne decyzje w oparciu o niepełne informacje o pacjencie. Problemem są rozproszone dane medyczne o pacjencie i procedurach terapeutycznych oraz niepowiązane ze sobą systemy szpitalne. W efekcie może to uniemożliwić pracownikom oddziałów intensywnej terapii osiągnięcie pożądanych wyników klinicznych i operacyjnych.

Rosnąca liczba pacjentów oznacza nie tylko konieczność zorganizowanej opieki medycznej, ale rodzi również szereg obowiązków dokumentacyjnych m.in. na potrzeby refundacji. Tworzenie takiej dokumentacji w postaci papierowej było czasochłonne, powodowało niejednokrotnie trudności z właściwym odczytaniem informacji, a także potęgowało ryzyko pomyłki przy wprowadzaniu danych lub wręcz ich zagubienia. Cyfryzacja oddziałów intensywnej terapii miała również przynieść poprawę stopnia wykorzystania łóżek, zamiast prostego zwiększania ich liczby.

Odpowiedzią na te potrzeby okazało się wdrożenie informatycznego systemu klinicznego, który nie tylko wspiera tworzenie dokumentacji, ale również wspomaga decyzje terapeutyczne. W tym przypadku niezbędne było wykorzystanie systemu klinicznego zaprojektowanego w celu łatwego i efektywnego planowania, dokumentacji i przeglądu przypadków w środowisku intensywnej terapii, na bloku operacyjnym oraz w trakcie opieki pooperacyjnej. Rozwiązania takie zapewniają automatyczne zbieranie danych z urządzeń medycznych i szpitalnych systemów informacyjnych. Łączenie danych z wielu źródeł, w tym ręcznych wpisów danych, zapewnia spójny, dokładny i kompletny rejestr opieki z możliwością poddania analizie wszelkich danych pacjenta.

Rozwiązanie

Placówki University Hospitals of North Midlands NHS Trust zdecydowały się na system GE Healthcare Centricity Critical Care umożliwiający automatyzację tworzenia i obiegu dokumentów oraz wspierający w decyzjach terapeutycznych.

Centricity High Acuity Critical Care to zintegrowany system, który nie tylko gromadzi dane dotyczące pacjenta, ale pomaga uporządkować najistotniejsze informacje pod kątem ich priorytetu, aby umożliwić szybsze i bardziej świadome podejmowanie decyzji. Lekarze mogą uzyskać dostęp do specjalistycznych danych klinicznych, uzyskać wsparcie ekspertów i wytyczne dotyczące najlepszych praktyk w celu zwiększenia wydajności pracy i poprawy wyników na oddziale intensywnej opieki medycznej.

System automatycznie gromadzi dane z urządzeń takich jak kardiomonitory, respiratory, pompy infuzyjne, czy urządzenia leczenia nerkozastępczego w czasie rzeczywistym. Automatyczne gromadzenie danych z przyłóżkowych urządzeń medycznych i integracji ich z danymi organizacyjnymi oraz informacją o czynnościach z zakresu wspomagania czynności narządów pozwoliły na oszczędność czasy pracy personelu. University Hospitals of North Midlands szacują, że z każdej godziny pracy pielęgniarek udało się zaoszczędzić ok. 5 minut, które można było przeznaczyć na czynności terapeutyczne i opiekuńcze dla pacjenta.

Jak podkreślają przedstawiciele placówki medycznej, lepsza organizacja pracy przy dokumentacji medycznej i elektroniczny zapis danych pozwoliły na błyskawiczną poprawę stanu finansowego. Przychód z refundacji w pierwszym roku po zainstalowaniu systemu GE Healthcare wzrósł o 500 tys. funtów, co zrekompensowały nakłady na instalacje systemu. Poprawę jakości świadczonych usług zaobserwowano już po kilku miesiącach od wdrożenia systemu.

„Projekt okazał się sukcesem i przyniósł zyski zarówno z punktu widzenia prowadzenia działalności biznesowej, jak i jakości świadczonej opieki medycznej. Udało nam się skrócić czas pobytu pacjentów na oddziale o 19 proc. i zwiększyć liczbę wypisów o 23 proc., co równa się skróceniu czasu powrotu pacjentów do zdrowia” – podkreśla Stephen Joynson-Robbins, kierownik programu przebudowy organizacji University Hospitals of North Midlands NHS Trust.

System pozwala m.in. na podglądanie wszystkich informacji dotyczących danego pacjenta, jak również przeglądanie kluczowych parametrów wszystkich pacjentów, uwzględnianie flag kontrolnych, stanu i statusu pozwalając na szybszą i zautomatyzowaną selekcję pacjentów. Możliwe jest również skonfigurowanie powiadomień klinicznych, co pozwala zespołowi koncentrować się na najbardziej krytycznych pacjentach bez straty czasu na ręczną analizę danych.

Na oddziałach intensywnej terapii system wspiera przyjmowanie pacjentów poprzez zdefiniowane kroki wymagane do dokumentacji w postaci kafelków i prowadzi przez cały proces przyjmowania, jak również zapewnia ciągłość dokumentacji. Pacjenci zaplanowani do przyjęcia na oddział pojawią się na liście pacjentów przychodzących, co oznacza, że można rozpocząć dokumentację i przygotowania jeszcze przed przybyciem chorego na oddział. Lista robocza wspiera personel medyczny w pracy dzięki szczegółowym wskazówkom dla danej grupy pacjentów i dedykowanym zestawom gotowych postępowań. Listy robocze są konfigurowane zgodnie z wytycznymi danej placówki, uwzględniając wiele zmiennych, faktyczny stan pacjenta, oceny wstępne, ustalenie pierwszej terapii itp.

Poza wsparciem w dokumentacji, ułatwieniem prowadzenia procedur medycznych system umożliwia używanie dedykowanych modułów eksperckich, które ułatwiają analizę szczególnych przypadków i dzięki temu unikanie możliwości wystąpienia odrespiratorowego uszkodzenia płuc (Lung Protection Ventilation) i dalszych komplikacji wynikających z mechanicznej wentylacji, czy prowadzenie żywienia w sposób spersonalizowany (Nutrition Management), co obniża śmiertelność o ok. jedną trzecią

Centricity High Acuity Critical Care umożliwia również integrację ze szpitalnymi systemami informatycznymi HIS w kontekście zleceń terapii oraz dostępności i stosowania leków. Jak podkreślają przedstawiciele szpitali, pozwala również w łatwy sposób administrować sprawozdawczością.

Efektem wdrożenia systemu informatycznego w szpitalach NHS Trust było również przyznanie lepszej oceny przez Komisję ds. Jakości Opieki Zdrowotnej badającej m.in. bezpieczeństwo, skuteczność i jakość zarządzania.  „Podczas swojej pierwszej wizyty trzy lata temu Komisja zauważyła, że nasz oddział OIT wymagał wprowadzenia znacznych usprawnień. Teraz natomiast zapewniamy doskonałą jakość świadczeń. To świetny wynik, który udało się osiągnąć dzięki wytężonej pracy całego zespołu – wspomina Claire Hughes, przełożona pielęgniarek na oddziale intensywnej terapii.

Piotr Kościelniak
Dziennikarz specjalizujący się w popularyzacji medycyny i nowych technologii, konsultant ds. wydawniczych

Piotr Kościelniak kierował grupą magazynów popularnonaukowych Focus w wydawnictwie Burda Media Polska, gdzie uruchomił nowe tytuły zajmujące się m.in. medycyną, nowymi technologiami, psychologią i historią. Wcześniej kierował działem Nauki w dzienniku „Rzeczpospolita”, w ramach którego tworzył m.in. Rzecz o Zdrowiu, Styl Życia, a także Ranking Szpitali. Laureat nagród dla popularyzatorów nauki i problematyki medycznej.

Najważniejsze korzyści

 • Oszczędność 2 godzin na każdą dobę czasu pracy pielęgniarki
 • Skrócenie czasu pobytu pacjent na oddziale o 19 proc.
 • Wzrost liczby wypisanych pacjentów o 23 proc.
 • Zmniejszenie liczby błędów ludzkich
 • Dostępność danych i łatwość ich przekazywania
 • Zwiększenie przychodu z refundacji o 500 tys. funtów