04-02-2022
Domowy system EKG ma pomóc w badaniach klinicznych

Zestaw do samodzielnego badania EKG przesyła wyniki lekarzowi w czasie rzeczywistym. Urządzenie Philipsa przeznaczone jest do monitorowania pacjentów w zdecentralizowanych badaniach klinicznych.