Domowy system EKG ma pomóc w badaniach klinicznych

Zestaw do zdalnego badania EKG Philipsa nie wymaga żadnej asysty ze strony lekarza czy pielęgniarki / Philips

Zestaw do samodzielnego badania EKG przesyła wyniki lekarzowi w czasie rzeczywistym. Urządzenie Philipsa przeznaczone jest do monitorowania pacjentów w zdecentralizowanych badaniach klinicznych.

Mobilne urządzenie pozwala przeprowadzić specjalistyczne badanie bez konieczności wizyty u lekarza. 12-elektrodowy zestaw oferuje też jakość nieporównywalnie wyższą, niż proste urządzenia wbudowane w niektóre smartwatche. Nie wymaga też asysty ze strony lekarza lub pielęgniarki, a wyniki badania wysyła niemal natychmiast do lekarza w zaszyfrowanej formie za pośrednictwem usług chmurowych Philipsa. PCA 500 ECG jest dostępny w Europie, Stanach Zjednoczonych oraz wybranych krajach Azji.

Zdaniem przedstawicieli Philipsa, takie rozwiązanie pozwoli na skuteczniejszy nadzór nad pacjentami biorącymi udział np. w badaniach klinicznych. Rezygnacja pacjentów w trakcie trwania badań to jeden z największych problemów firm chcących zarejestrować swoje leki i urządzenia na rynku USA, czy Unii Europejskiej. Według analiz publikowanych w piśmie „Cancer”, w niektórych badaniach klinicznych odsetek pacjentów „znikających” z pola widzenia lekarzy może sięgać nawet 44 proc. To oznacza, że badania trwają dłużej i wymagają szerszej rekrutacji w celu osiągnięcia zakładanego poziomu liczebności grupy pacjentów, co wpływa na wzrost kosztów – argumentuje Philips.

– Mamy coraz więcej rozwiązań pozwalających na zdalne monitorowanie pacjentów, co oznacza również redukcję liczby niezbędnych wizyt podczas badań klinicznych. Poprawia to zarówno doświadczenie pacjenta, jak i jakość wyników uzyskiwanych podczas takich analiz – przekonuje Andy Broadway z Philipsa. – Nasi klienci szukają rozwiązań, które pozwolą im rozwiązać najważniejsze problemy uniemożliwiające pozyskanie istotnych informacji płynących z badań klinicznych.

Serwis MobiHealthNews podkreśla, że idea zdecentralizowanych badań klinicznych staje się coraz popularniejsza – zwłaszcza w czasach pandemii, uniemożliwiającej regularne osobiste kontakty pacjentów i lekarzy. W samych tylko Stanach Zjednoczonych COVID-19 spowodował zawieszenie co najmniej 900 badań klinicznych tylko w 2020 roku. Według badania Pharma Intelligence przeprowadzonego w Europie i USA, 76 proc. specjalistów zauważyło, że pandemia przyczynia się do wzrostu zainteresowania zdalnymi badaniami klinicznymi, a dziewięciu na dziesięciu lekarzy i naukowców spodziewa się, iż trend ten jest przyspieszy w najbliższych latach.

Powstają też nowe narzędzia umożliwiające zbieranie i analizę danych oraz organizowanie zdecentralizowanych, cyfrowych badań klinicznych od podstaw. W 2021 roku na giełdę wszedł organizator takich badań, operator platformy Science 37. Jego wycena to ok. 1,05 mld dolarów. W październiku 2021 roku 304 mln dolarów od inwestorów uzyskała platforma Medable.

Powstała również organizacja zrzeszająca interesariuszy chcących przyspieszyć przyjęcie modelu zdecentralizowanych badań klinicznych prowadzonych przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych. Do Decentralized Trials and Research Alliance (DTRA) należy kilkadziesiąt firm biotechnologicznych, informatycznych i konsultingowych oraz największe firmy farmaceutyczne.

Piotr Kościelniak
Dziennikarz specjalizujący się w popularyzacji medycyny i nowych technologii, konsultant ds. wydawniczych

Piotr Kościelniak kierował grupą magazynów popularnonaukowych Focus w wydawnictwie Burda Media Polska, gdzie uruchomił nowe tytuły zajmujące się m.in. medycyną, nowymi technologiami, psychologią i historią. Wcześniej kierował działem Nauki w dzienniku „Rzeczpospolita”, w ramach którego tworzył m.in. Rzecz o Zdrowiu, Styl Życia, a także Ranking Szpitali. Laureat nagród dla popularyzatorów nauki i problematyki medycznej.