AI potrafi przewidzieć konieczność użycia respiratora

Sztuczna inteligencja może pomóc profesjonalistom medycznym pracującym na oddziałach intensywnej opieki z pacjentami z COVID-19 - przekonują eksperci podczas HIMSS21 / Mufid Majnun, Unsplash

Pandemia COVID-19 obnażyła niedostatki organizacyjne oddziałów intensywnej opieki w szpitalach na całym świecie. Wykorzystanie technik sztucznej inteligencji do analizy danych medycznych może jednak ułatwić zadanie lekarzom i pomóc w optymalnym wykorzystaniu zasobów oddziału.

Braki w wyposażeniu technicznym, niedostateczna ilość środków ochrony osobistej, topniejący personel i wypalenie zawodowe pozostałych pracowników, a przede wszystkim brak respiratorów ratujących życie pacjentom zakażonych koronawirusem – tak jeszcze kilka miesięcy temu wyglądała rzeczywistość nawet w najlepszych szpitalach w najbardziej zamożnych krajach świata. Pandemia pokazała również ograniczenia obecnie wykorzystywanych algorytmów triażu i oceny rokowania pacjentów – uważają eksperci występujący podczas konferencji HIMSS21.

Odpowiedzią na te nowe wyzwania jest szersze wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML) w otoczeniu medycznym. – AI może stać się mechanizmem, dzięki któremu uzyskamy lepsze zrozumienie i panowanie nad wyzwaniami klinicznymi – podkreśla dr John Frownfelter, szef działu medycznego firmy Jvion dostarczającej oprogramowanie do analizy danych medycznych. – Pozwala m.in. wcześniej rozpoznać zmiany stanu pacjenta i rosnące ryzyko. Ocenia stan zdrowia pacjenta w sposób holistyczny, uwzględniając behawioralne czynniki ryzyka, których lekarz nie wyczyta z danych klinicznych czy elektronicznych rejestrów szpitalnych.

Systemy takie pozwalają na oszacowanie z wysokim prawdopodobieństwem, który pacjent będzie wymagał wykorzystania respiratora w ciągu 24 godzin. Umożliwiają one również ocenę ryzyka zgonu pacjenta z COVID-19. Zdaniem dr Frownfeltera pozwala to na optymalizację wykorzystania zasobów szpitala przy jednoczesnej znaczącej poprawie jakości opieki i efektów terapii.

Ekspert zwrócił jednak również uwagę na to, że wykorzystywanie AI pociąga za sobą również pewien zestaw wyzwań i problemów. – Wiemy, że sztuczna inteligencja może zostać zaprogramowana dobrze, ale również, że może przynieść więcej szkody niż pożytku: potęgować błędy wynikające z wadliwego zaprogramowania, podkopywać zaufanie do lekarzy i do całej społeczności medycznej – uważa dr Frownfelter.

Piotr Kościelniak
Dziennikarz specjalizujący się w popularyzacji medycyny i nowych technologii, konsultant ds. wydawniczych

Piotr Kościelniak kierował grupą magazynów popularnonaukowych Focus w wydawnictwie Burda Media Polska, gdzie uruchomił nowe tytuły zajmujące się m.in. medycyną, nowymi technologiami, psychologią i historią. Wcześniej kierował działem Nauki w dzienniku „Rzeczpospolita”, w ramach którego tworzył m.in. Rzecz o Zdrowiu, Styl Życia, a także Ranking Szpitali. Laureat nagród dla popularyzatorów nauki i problematyki medycznej.