Bayer inwestuje prawie 100 mln dolarów w One Drop

11-09-2020 / Rafał Pikuła

Dotacja finansowa i zobowiązania inwestycyjne – częściowo uzależnione od realizacji celów rozwojowych – przyspieszą prace nad rozwojem i komercjalizacją stworzonej przez One Drop platformy zdrowia cyfrowego oraz budową potencjału w zakresie przewidywania stanu zdrowia w różnych obszarach leczenia na podstawie danych.

Siłą napędową rozwiązania One Drop są dane pozyskiwane z ponad 13 mld różnych punktów danych na temat zdrowia pochodzących od przeszło 3 mln użytkowników, którzy ściągnęli aplikację One Drop. Bazująca na danych platforma umożliwia formułowanie przewidywań dotyczących stanu zdrowia z uwzględnieniem potrzeb użytkownika, a tym samym odpowiednio wczesne podejmowanie działań leczniczych.

Obecne rozwiązania One Drop przeznaczone są dla cukrzyków, oraz osób, u których stwierdzono stan przedcukrzycowy, wysoki poziom cholesterolu albo nadciśnienie tętnicze (dotyczy to też osób, u których problemy te występują jednocześnie). Dzięki inwestycji firmy Bayer, One Drop będzie mogła rozszerzyć swoje rozwiązanie o kardiologię, onkologię i zdrowie kobiet. Rozbudowa rozwiązania One Drop o nowe dziedziny leczenia możliwa będzie dzięki jego modułowej architekturze. Zamiast leczenia poszczególnych schorzeń platforma One Drop stwarza możliwość wsparcia użytkownika w samoopiece w zakresie wszystkich tych chorób, które może on kontrolować, zapewniając kompleksowe podejście przynoszące zrównoważone rezultaty.

„Aby poprawić stan zdrowia i ograniczyć koszty leczenia na poziomie populacji, musimy skupić się na jednostkach. One Drop to spersonalizowany program przemiany zdrowotnej, który w dynamiczny sposób dopasowuje się do codziennych potrzeb i zachowań użytkownika, zapewniając każdemu narzędzia do osiągania jak najlepszych rezultatów w zakresie zdrowia. Stanowi on zatem przeciwieństwo innych platform, pozbawionych bogatych zasobów danych i silnika przewidywań, które skupiają się na telemedycynie i obserwacji zdalnej oraz reagowaniu na zaistniałe już problemy, oferując model uniwersalny, który sprawdza się tylko w nielicznych przypadkach” – powiedział Jeff Dachis, CEO i założyciel One Drop.

Z uruchomionej w 2016 roku platformy zdrowia cyfrowego korzystają konsumenci, pracodawcy, ubezpieczyciele i podmioty świadczące usługi medyczne, a jej skuteczność potwierdzono w ponad 20 recenzowanych badaniach, które wykazały znaczną poprawę kontroli glikemii u cukrzyków w ciągu zaledwie miesiąca. Podczas mającej niedawno miejsce 80. Dorocznej Konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego One Drop zaprezentowała długoterminowe prognozy wartości hemoglobiny glikowanej A1c, ciśnienia tętniczego i masy ciała u osób cierpiących na cukrzycę, nadciśnienie tętnicze lub ze stanem przedcukrzycowym, a także przewidywania dobowe w zakresie hipoglikemii dla osób korzystających z urządzeń do stałego monitorowania poziomu glukozy (CGM). Prognozy te zostały opracowane na podstawie tych samych danych populacyjnych, które wykorzystano w modelach uczenia się, w oparciu o które działają funkcje prognozowania stanu zdrowia i dostarczania danych na jego temat. Aktualnie użytkownicy One Drop mogą uzyskać prognozy stężenia cukru we krwi z 8-godzinnym wyprzedzeniem, jak również skorzystać z udzielanych w czasie rzeczywistym porad dotyczących ćwiczeń, diety czy zmiany stylu życia za każdym razem, gdy aplikacja One Drop ma dostęp do ich danych.