Blisko 100 mln zł dla szpitali na rozwiązania cyfrowe, architektoniczne i komunikacyjne

Szpitale mogą zyskać na poprawie dostępności do swoich usług cyfrowych / Energepic.com, Pexels

Od 28 marca 2022 roku szpitale mogą składać wnioski o granty w projekcie Dostępność Plus dla zdrowia. Wymagania obejmują trzy zakresy: dostępność architektoniczną, cyfrową i informacyjno-komunikacyjną.

Departament Innowacji Ministerstwa Zdrowia ogłosił drugi nabór wniosków o granty dla szpitali w ramach projektu Dostępność Plus dla Zdrowia. Granty są dedykowane na zadania, które umożliwią spełnienie wybranych przez Wnioskodawców Standardów Dostępności Szpitali. Łączne nakłady przeznaczone na ten program to 98 mln złotych.

Pieniądze podzielone są na dwie kategorie uwzględniające poziom szpitala w ramach Systemu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej. Koperta A (68,6 mln zł) na szpitale II stopnia, szpitale ogólnopolskie, onkologiczne lub pulmonologiczne oraz pediatryczne oraz koperta B (29,4 mln zł) dla szpitali I i II stopnia – informuje Ministerstwo Zdrowia.

Minimalna wartość grantu, o który mogą ubiegać się szpitale to 500 tys. zł, a maksymalna to 2 mln zł. Wnioski można składać od 28 marca 2022 roku do wyczerpania środków lub do 30 czerwca 2022 roku.

Szczegółowe warunki dotyczące dostępności (w tym cyfrowej) znajdują się w załączniku do procedury dostępnej na stronach ministerstwa. W sprawie transformacji cyfrowej opisują wymagania, jakie musi m.in. spełnić strona internetowa szpitala, aplikacje mobilne, usługi telemedyczne, treści publikowane na stronie szpitala, systemy kolejkowania pacjentów czy zapewnienie przez szpital metod dostępu alternatywnego. Ministerstwo Zdrowia szczególny nacisk kładzie na kompetencje cyfrowe personelu i sugeruje, że priorytetowo potraktuje wszelkie formy szkolenia pracowników w dziedzinie nowych technologii.

Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że w najbliższym czasie odbędą się konsultacje online w sprawie składania wniosków i procedury naboru. Więcej informacji można znaleźć na stronie MZ.

Piotr Kościelniak
Dziennikarz specjalizujący się w popularyzacji medycyny i nowych technologii, konsultant ds. wydawniczych

Piotr Kościelniak kierował grupą magazynów popularnonaukowych Focus w wydawnictwie Burda Media Polska, gdzie uruchomił nowe tytuły zajmujące się m.in. medycyną, nowymi technologiami, psychologią i historią. Wcześniej kierował działem Nauki w dzienniku „Rzeczpospolita”, w ramach którego tworzył m.in. Rzecz o Zdrowiu, Styl Życia, a także Ranking Szpitali. Laureat nagród dla popularyzatorów nauki i problematyki medycznej.