Cyfrowe zdrowie – szansa dla Unii Europejskiej

03-11-2020
/ Adobestock

Jak przebiega strategiczna zmiana funkcjonowania systemów ochrony zdrowia w Europie i jaki wpływ będzie miała unijna integracja w obszarze cyfrowego zdrowia – to temat sesji „Nowe szanse dla Europy – nowe szanse dla Polski”, która odbędzie się podczas Forum e-Zdrowia 2020.

Pandemia COVID-19 sprawiła, że współpraca w dziedzinie zdrowia stała się jednym z kluczowych elementów integracji europejskiej. Ta współpraca w naturalny sposób obejmuje również działania na rzecz wdrażania i standaryzacji e-zdrowia.

Dotychczas jednym z głównych elementów tej integracji jest wdrażanie systemów informacji transgranicznej obejmujących e-recepty czy dane medyczne pacjentów w celu rozpoczęcia lub kontynuacji terapii pacjenta w dowolnym kraju Unii. Wymaga to jednak nie tylko standardów interoperacyjności, ale także stosowania jednakowych, wysokich standardów ochrony danych pacjenta, w tym anonimizacji danych w przypadku przetwarzania ich w zbiorach big data.

Ułatwiają ten proces także inne działania zmierzające do ustanowienia standardów dotyczących oprogramowania i urządzeń medycznych oraz procesów opieki i leczenia. Unia Europejska koncentruje się również na takich obszarach, jak wymiana danych w celach badań medycznych czy wymiana informacji z badań naukowych w dziedzinie biochemii, technologii, czy sztucznej inteligencji.

Warto podkreślić, że swój udział w tym procesie mają nie tylko rządy i instytucje, ale również podmioty działające na rynkach farmaceutycznym, technologii medycznych oraz teleinformatycznym. Oznacza to, że na tym polu ścierają się nie tylko interesy państw o różnym poziomie zaawansowania technologicznego i cyfrowej dojrzałości, ale również ambicje kluczowych graczy na rynku.

O tym, jak pogodzić interesy i skoordynować wysiłki, jak wykorzystać szansę, którą stworzył gwałtowny wzrost popularności usług cyfrowych i jaka jest w tym procesie pozycja Polski dyskutować będą uczestnicy sesji „Nowe szanse dla Europy – nowe szanse dla Polski”. O różnych poziomach współpracy w Unii Europejskiej, planach, wdrożeniach i ewentualnych problemach w tej dziedzinie mówić będą zaproszeni prelegenci: Andrzej Ryś z Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności KE, Markus Sieger, CEO Polpharma Group, Marcin Bruszewski, dyrektor generalny CEE Philips Health Systems i Bartosz Pampuch, wiceprezes Comarch Healthcare.

Do udziału w dyskusji zostali zaproszenie Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Piotr Czauderna z Narodowej Rady Rozwoju oraz Paweł Mańdok, prezes Agfa HealthCare Poland.

Dyskusja rozpocznie się 17 listopada 2020 roku o godzinie 14.45 podczas pierwszego dnia Forum e-Zdrowia 2020