Cyfrowe zdrowie w nowych czasach – dyskusja na otwarcie Forum e-Zdrowia 2020

02-11-2020
Adobestock /

Jakie będą skutki gwałtownych zmian w systemie opieki zdrowotnej spowodowanych pandemią COVID-19 – będą zastanawiać się uczestnicy sesji „Kluczowe aspekty przełomu i ich implikacje” podczas pierwszego dnia (17/11/2020) Forum e-Zdrowia 2020.

Jednym z najbardziej widocznych bezpośrednich skutków pandemii dla systemu ochrony zdrowia było ograniczenie dostępności usług medycznych w formie, jaką wcześniej znaliśmy. Z dnia na dzień okazało się, że pacjenci nie mogą liczyć na tradycyjne wizyty stacjonarne i konsultacje specjalistyczne, a znaczna część badań diagnostycznych i zabiegów została zawieszona. W tej sytuacji szybko sięgnęliśmy po cyfrowe rozwiązania – od zdalnych porad lekarskich, przez e-receptę i e-zwolnienie, po szersze wykorzystanie aplikacji mobilnych, a gdzieniegdzie także robotów i sztucznej inteligencji.

W pierwszym momencie wszyscy uczestnicy rynku musieli zgodzić się na pewne niedoskonałości związane z korzystaniem z e-zdrowia, które wymusiła sytuacja pandemiczna. Nowe technologie sprawdziły się w tej trudnej sytuacji i wiele wskazuje, że rozwiązania te pozostaną z nami na stałe. Zdaniem wielu ekspertów przełom w implementacji cyfrowego zdrowia już się dokonał, a teraz czas na spokojne, praktyczne działania zmierzające do uzyskania dojrzałości tych technologii i sposobów ich wykorzystania.

Nad tym, jak urzeczywistnić tę wizję będą się zastanawiać uczestnicy tegorocznego Forum e-Zdrowia. W roli prelegentów i panelistów wystąpią polscy i zagraniczni eksperci reprezentujący ekosystem zdrowia, w tym stronę rządową i samorządową, środowiska medyczne, dostawców świadczeń zdrowotnych i technologii oraz środowiska pacjentów.

W podczas otwierającej konferencję sesji „Kluczowe aspekty przełomu i ich implikacje” paneliści spróbują m.in. odpowiedzieć na pytanie o znaczenie fundamentalnych dla ekosystemu cyfrowego zdrowia zmian wywołanych przez pandemię koronawirusa. Będą się zastanawiać, na czym polega istota tej zmiany i jakie niesie ze sobą krótko- i długoterminowe konsekwencje dla pacjentów, lekarzy, płatników, firm świadczących usługi na tym rynku. Prelegenci będą również starali się odpowiedzieć na pytanie, co jest niezbędne, aby te przekształcenia przyniosły realne, korzystne i trwałe skutki dla systemu ochrony zdrowia i wszystkich interesariuszy.

Swoje spostrzeżenia dotyczące procesu wdrażania nowych technologii w zdrowiu przedstawią m.in. Charles Alessi z HIMSS, Charles Parisot z IHE Europe i Ofir Marer z ministerstwa zdrowia Izraela.

W późniejszej dyskusji udział wezmą Jarosław Fedorowski (Polska Federacja Szpitali), Łukasz Jankowski (Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie), Maria Libura (Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Pradera-Williego) i Krzysztof Groyecki (Asseco Poland).

Sesja rozpocznie się o godz. 13.30 we wtorek, 17 listopada 2020 r., dyskusję będzie moderował Artur Pruszko. Można się już rejestrować na to wydarzenie.