Czy seniorzy korzystają z telemedycyny? Znamy wyniki badań ze Stanów Zjednoczonych.

17-09-2020 / Rafał Pikuła

Badanie wykazało, że ogólne wykorzystanie usług telemedycznych wśród seniorów wzrosło o 300 proc. w czasie pandemii COVID-19. Ponadto prawie dwie trzecie seniorów twierdzi, że w czasie pandemii w większym stopniu przyswoili sobie technologię.

Tak wynika z badania opublikowanego na stronie healthinsurance.com. Ankieta dedykowana była dla Amerykanów w wieku 64 lat lub starszych korzystających z Medicare (program ubezpieczeń społecznych administrowany przez rząd Stanów Zjednoczonych, zapewniający ubezpieczenie zdrowotne dla osób, które są w wieku 65 lat lub więcej). Została ona przeprowadzona w dniach 20-21 lipca 2020 r. Na ankietę odpowiedziało ponad tysiąc seniorów.

Seniorzy twierdzą, że częściej niż kiedykolwiek wcześniej korzystają z technologii w opiece zdrowotnej, dostępie do informacji, komunikowaniu się z przyjaciółmi i rodziną oraz w celach rozrywkowych.

Sukces aptek online

Ponad 40 proc. respondentów stwierdziło, że korzystało z telemedycyny od początku pandemii, a 30 proc., że używało jej raz w miesiącu. Wśród osób, które nie korzystały z telemedycyny podczas pandemii, 68 proc. zapytanych odpowiedziało, że stało się tak, ponieważ nie było takiej potrzeby. W grupie, która korzystała z telemedycyny, 28 proc. monitoruje swój stan zdrowia za pomocą urządzenia mobilnego. Dodatkowo, 43 proc. ankietowanych przyznało, że założyłoby urządzenie, które pomagałoby w utrzymaniu odpowiedniego dystansu społecznego podczas pandemii COVID-19 i ostrzegało innych, jeśli znaleźliby się zbyt blisko.

Co trzeci ankietowany senior realizuje recepty w aptekach online. Blisko połowa planuje skorzystać z telemedycyny po przejściu epidemii COVID-19. W ankiecie zapytano również seniorów o ich preferencje w kontekście opieki medycznej. Okazało się, że 78 proc. korzysta z internetu, aby zdobywać wiedzę o telemedycynie. Prawie wszyscy (97 proc.) twierdzą, że ich lekarz akceptuje taką formę świadczenia usług, a 69 proc. posiadających plan Medicare jest z tego zadowolonych. Około połowa respondentów uważa, że ​​wiek uprawniający do Medicare powinien zostać obniżony do 60 lat. 37 proc. uważa, że ​​seniorzy, którzy mają plan Medicare i którzy chorują na COVID-19, otrzymują lepszą opiekę, a 26% zamierza przejść z Medicare do planu Medicare Advantage w następnym okresie zapisów.

Pandemia jako katalizator zmiany dla seniorów

To kolejny przykład, że COVID-19 okazał się katalizatorem zmian dla przemysłu medycznego, który wprowadził nowe technologie i telemedycynę. Dla seniorów, którzy są grupą najbardziej narażoną na poważny przebieg COVID-19, telemedycyna może być idealnym rozwiązaniem.

Firma CarePredict pod koniec marca wprowadziła nowy zestaw narzędzi do śledzenia kontaktów przeznaczonych dla domów seniora. Jeśli członek personelu lub pacjent zaraża się COVID-19, narzędzie może zidentyfikować, gdzie przebywał w placówce i ostrzec o tym, z kim miał kontakt. Innym ważnym celem było przyjęcie technologii, która pomoże seniorom przezwyciężyć samotność i izolację społeczną podczas pandemii. W zeszłym tygodniu SCAN Health Plan i Rally Health wydały interaktywną platformę cyfrową dla starszych członków SCAN. Platforma oferuje seniorom społeczność online, w której mogą wchodzić w interakcje z rówieśnikami i dzielić się doświadczeniami.