E-stetoskop – nowy program telemedyczny

Elektroniczny stetoskop podnosi jakość diagnostyki, a niektóre modele pozwalają również na przekazywanie sygnału wprost do komputera lekarza / Disability Wales, Flickr

Rozpoczął się nabór do pilotażowego programu teleporad z wykorzystaniem elektronicznych stetoskopów. Testy mają objąć pacjentów po przebytym zakażeniu koronawirusem powodującym COVID-19 i z tzw. współistniejącymi chorobami układu oddechowego.

W ramach programu pilotażowego do placówek ochrony zdrowia trafią elektroniczne urządzenia, e-stetoskopy, umożliwiające zdalną kontrolę pracy układu oddechowego pacjenta przez lekarza korzystającego z rozwiązań telemedycznych. Urządzenia takie pozwalają na nagrywanie dźwięku, redukcję szumów i automatyczne przekazywanie informacji do systemów szpitalnych. W przypadku tego programu, sygnały w formie elektronicznej będą przesyłane do komputera lekarza. W czasie teleporady lekarz będzie instruował pacjenta, w którym miejscu na piersi ma przyłożyć e-stetoskop.

Takie urządzenia zapewniają poprawę jakości diagnostyki, a także, w przypadku niektórych modeli, na realizowanie świadczeń opieki medycznej na odległość. Na to właśnie stawia Ministerstwo Zdrowia, włączając pilotaż e-stetoskopów do programu Domowej Opieki Medycznej. Podmioty lecznicze realizujące test, otrzymają elektroniczne stetoskopy, które następnie udostępnią wskazanym w projekcie świadczeniobiorcom, umożliwiając im tym samym zdalną diagnostykę w ramach teleporady z lekarzem. Koszt podobnych urządzeń umożliwiających transmisję informacji i zdalną teleporadę to ok. 1600 zł.

Programem ma być objętych co najmniej tysiąc pacjentów po przebytym zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 odpowiadającym za chorobę COVID-19 z potwierdzonymi chorobami współistniejącymi układu oddechowego.

Na zakup stetoskopów Ministerstwo Zdrowia przewidziało 2 mln zł. Kwota dofinansowania dla placówek świadczących usługi w ramach pilotażu to 3 mln zł. Wprowadzenie nowych funkcjonalności na platformie DOM ma kosztować 500 tys. zł. Środki na finansowanie programu pochodzą ze specjalnego funduszu resortu zdrowia. Pilotaż ma kosztować łącznie nie więcej niż 5,5 mln.

Zainteresowane placówki, które mają zawartą umowę z NFZ w zakresie świadczeń POZ, aby dostać się do programu muszą wypełnić wniosek na stronie www.konkursy.mz.gov.pl. Kwalifikacja do programu będzie prowadzona do wyczerpania liczby urządzeń przeznaczonych do programu pilotażowego. Ministerstwo zastrzegło sobie jednak prawo do oceny zgłoszeń nie tylko pod kątem kolejności, ale i deklarowanej liczby pacjentów korzystających z programu w danej placówce (od 20 do 50 e-stetoskopów).

Oprócz przeprowadzania badań z użyciem e-stetoskopu, lekarze będą musieli również wypełniać ankiety w systemie DOM. Za każde badanie placówka otrzyma dodatkowo 100 zł brutto.

Po etapie kwalifikacji placówek do programu i przeprowadzeniu badań, Ministerstwo Zdrowia dokona oceny wyników testu. Program testów ma potrwać sześć miesięcy i zakończyć się najpóźniej 30 października 2021 roku. Na ewaluację ministerstwo przeznacza trzy miesiące. „Proponowane rozwiązanie pozwoli zweryfikować zasadność wdrożenia elektronicznych stetoskopów jako kolejnego elementu, umożliwiającego sprawną i bezpieczną diagnostykę pacjentów w okresie epidemii jako rozwiązanie stale i docelowe” – tłumaczą pomysłodawcy.

Piotr Kościelniak
Dziennikarz specjalizujący się w popularyzacji medycyny i nowych technologii, konsultant ds. wydawniczych

Piotr Kościelniak kierował grupą magazynów popularnonaukowych Focus w wydawnictwie Burda Media Polska, gdzie uruchomił nowe tytuły zajmujące się m.in. medycyną, nowymi technologiami, psychologią i historią. Wcześniej kierował działem Nauki w dzienniku „Rzeczpospolita”, w ramach którego tworzył m.in. Rzecz o Zdrowiu, Styl Życia, a także Ranking Szpitali. Laureat nagród dla popularyzatorów nauki i problematyki medycznej.