Cyfrowe zdrowie jednym z tematów Forum Gospodarczego TIME

09-03-2021

Ruszyło 13. Forum Gospodarcze TIME „Gospodarka EU 2030”. W tym roku tematem przewodnim są ramy prawne transformacji cyfrowej gospodarki . Sporo miejsce organizatorzy planują poświęcić cyfryzacji ochrony zdrowia.

Forum to największe wydarzenie sektora ICT w naszym regionie Europy, które w zamyśle organizatorów ma być platformą dialogu ekspertów, wymiany wiedzy i stanowić miejsce debaty i konsultacji społecznych przedstawicieli rządu, Komisji Europejskiej oraz regulatorów z przedsiębiorcami.

„Pandemia COVID-19 zmieniła nasze dotychczasowe życie i wywołała ogólnoświatowy kryzys, ale potwierdziła również odporność przemysłu cyfrowego na tego typu ryzyka, co znajduje swój wyraz w przyspieszeniu cyfryzacji całości procesów biznesowych” – przekonują organizatorzy. „Komisja Europejska realizuje politykę szybkiej podwójnej transformacji, tzn. transformacji cyfrowej i ekologicznej, której zakładanym skutkiem ma być szybszy wzrost skali działalności przedsiębiorstw cyfrowych UE”.

Wśród zaproszonych gości są m.in. Premier Mateusz Morawiecki; Tadeusz Kościński, Minister Finansów; Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, MKiŚ, KPRM; Anna Goławska, Podsekretarz Stanu, MZ; Roman Tomanek, Podsekretarz Stanu, MRPiT; Wojciech Kamieniecki, Dyrektor NCBR; Jacek OKO, Prezes UKE; Witold Kołodziejski, Przewodniczący KRRiT. Program oraz pełna lista prelegentów dostępna jest na stronie fgtime.pl. Forum potrwa od 8 do 11 marca 2021 roku.

Tematyka tegorocznego FG TIME została podzielona na cztery nurty tematyczne: infrastrukturalny, przemysłowy, finansowy i usługowy. Poruszane będą m.in. tematy dotyczące regulacji polskich i europejskich, budowy sieci szerokopasmowych i 5G, sztucznej inteligencji, gospodarki wodorowej, Zielonego Ładu, przyszłości cyfrowego handlu, mediów i cyberbezpieczeństwa.

Organizatorzy postanowili poświęcić wiele miejsca również cyfryzacji ochrony zdrowia – problemowi szczególnie istotnemu podczas pandemii oraz w czasie wychodzenia z tego kryzysu, gdzie cyfrowe zdrowie postrzegane jest jako jeden z ważnych obszarów rozwoju gospodarczego. Panel dyskusyjny poprowadzi Artur Pruszko, dyrektor Forum e-Zdrowia. W debacie wezmą udział Wiceminister Anna Goławska, odpowiedzialna z Ministerstwie Zdrowia za obszar innowacji , Eliza Kruczkowska z Polskiego Funduszu Rozwoju, Hans-Peter Bursig z Niemieckiego Stowarzyszenia Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ZVEI, Łukasz Osowski z Vika Life, Tomasz Jaworski z Microsoftu i Tomasz Staszelis z Polpharmy. Debata zaplanowana jest na czwartek, 11 marca 2021 roku. Start o godzinie 14.10. Aby obserwować debatę wystarczy się zarejestrować na stronie fgtime.pl.

Organizatorami Forum są Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Związek Cyfrowa Polska, Fundacja Digital Poland, Izba Gospodarki Elektronicznej, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Konfederacja Lewiatan, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Fundacja Teraz Polska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ZVEI oraz Związek Banków Polskich.