E-zdrowie w planie transformacji na lata 2022-2026

Konferencja prasowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego ws. zasad bezpieczeństwa w związku z epidemią COVID-19 / Adam Guz, KPRM, Flickr

Cyfryzacja ochrony zdrowia umożliwi poprawę dostępności świadczeń, zapewni stałą opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, a także przygotuje system na ewentualne przyszłe epidemie – głosi opublikowany przez Ministerstwo Zdrowia „Krajowy plan transformacji na lata 2022-2026”.

Celem planu jest wzmocnienie zasobów ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności wydatkowania środków publicznych na świadczenia opieki zdrowotnej i na inwestycje w sektorze ochrony zdrowia – podkreślają autorzy dokumentu. Plany transformacji mają być przygotowywane jako dokumenty o charakterze wdrożeniowym, które przewidują konkretne działania z przypisaniem m. in. podmiotu odpowiedzialnego, harmonogramu, kryteriów oceny itp.

Sam plan prezentuje główne obszary działań, które określono na podstawie „Map potrzeb zdrowotnych – Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych”. To m.in. prognoza demograficzna i epidemiologiczna, organizacja POZ i AOS oraz leczenia szpitalnego i ratownictwa medycznego, profilaktyka, rehabilitacja, opieka psychiatryczna, paliatywna, oraz długoterminowa. Zagadnienia cyfryzacji systemu opieki zdrowotnej znalazły się z części zatytułowanej „Pozostałe” – nie wynikają one bowiem bezpośrednio z „Map potrzeb zdrowotnych”.

Poszerzanie obszaru cyfryzacji

Jednym z najważniejszych elementów tego działu Krajowego planu transformacji jest zwiększenie zasięgu i katalogu usług cyfrowych. Ma to być m.in. wdrożenie trzech centralnych systemów: narzędzia wspomagającego analizę stanu zdrowia pacjenta, rozwój algorytmów sztucznej inteligencji oraz budowa centralnego repozytorium danych medycznych, a także dalsza cyfryzacja dokumentacji medycznej i budowanie ekosystemu jej wymiany. Wiąże się z tym konieczność budowania i wzmacniania cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia – podkreślają autorzy planu.

Oczekiwanym efektem tych zmian ma być szersze włączenie pacjentów w proces leczenia, jak również udostępnienie nowych narzędzi pozwalających na oferowane zdalnych świadczeń medycznych. Jednostkami odpowiedzialnymi za ten obszar pozostają Ministerstwo Zdrowia oraz Centrum e-Zdrowia, a plan zakłada przeznaczenie na ten cel 1,95 mld złotych do 2026 roku.

Plan dość szczegółowo przedstawia harmonogram i wskaźniki realizacji tego celu:

  • Cyfryzacja dokumentacji medycznej dotyczącej historii interakcji pacjenta z systemem ochrony zdrowia – 30 proc. do I kwartału 2026 r.
  • Elektronizacja dokumentacji medycznej – 30 proc. do IV kwartału 2024 r.
  • Dalsza elektronizacja dokumentacji medycznej – 60 proc. do I kwartału 2026 r.
  • Centralne/regionalne podmioty lecznicze podłączone do centralnego repozytorium danych medycznych – 30 proc. do I kwartału 2026 r.
  • Centralne regionalne podmioty lecznicze wyposażone w system wsparcia procesu decyzyjnego lekarza na podstawie algorytmów sztucznej inteligencji – 30 proc. do I kwartału 2026 r.
  • Dorośli pacjenci objęci narzędziem wspomagającym analizę stanu zdrowia pacjenta – 70 proc. do I kwartału 2026 r.

Ministerstwo Zdrowia chciałoby również wzmocnienia i poszerzenia dostępnych dziś e-usług w sektorze zdrowia. Wśród planowanych działań znalazły się m.in. rozszerzenie centralnego systemu e-rejestracji, rozwój e-usług w ramach IKP (np. dostęp do profilowanych informacji o dostępnych programach profilaktycznych), rozwój narzędzi m-Zdrowia, a także zwiększenie poziomu wykorzystania sztucznej inteligencji, jak również wzmocnienie potencjału podmiotów leczniczych w tych obszarach. Działania zaplanowano na lata 2021-2027, a szacowane koszty działań plan określa na 2,5 mld złotych.

Elementem tego planu będzie również wdrożenie Elektronicznej Karty Zgonu (e-KZ) i Elektronicznej Karty Urodzenia (e-KU). Ma to nastąpić w 2022 roku, a szacowany koszt to 6,1 mln zł.

Telemedycyna dla potrzebujących

Plan MZ stawia na rozwój usług telemedycznych z myślą o osobach starszych i niepełnosprawnych (wcześniejsze decyzje Ministra Zdrowia utrudniały wręcz wykorzystanie zdalnych porad w kontaktach z osobami starszymi). Teraz plan zakłada m.in. wdrożenie rozwiązań telemedycznych w zakresie kardiologii, geriatrii, psychiatrii, położnictwa, diabetologii, opieki paliatywnej i u pacjentów z chorobami przewlekłymi.

Wskaźnikami wykonania planu będzie tu liczba programów telemedycznych uruchomionych na platformie DOM, rozwój usług telemedycznych, a także wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i urządzeń wspierających proces leczenia. Szacowane koszty tych działań do 2027 roku to 155 mln zł.

Ministerstwo po raz kolejny podkreśla tu wagę zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i ich danych, a także wsparcia lekarza nowoczesnymi technologiami pomagającymi w procesie podejmowanie decyzji. W tym obszarze również pojawia się oczekiwanie co do łatwego i powszechnego dostępu do systemu e-rejestracji oraz rozszerzenie oferty platformy telemedycznej. Elementem mającym odciążyć lekarzy jest natomiast opracowanie i wdrożenie algorytmów ułatwiających podejmowanie decyzji dotyczących leczenia pacjentów.

Odpowiedzialne za ten cel instytucje – Ministerstwo Zdrowia i Centrum e-Zdrowia – mają go zrealizować już do 2023 roku kosztem 392 mln złotych.

Bonus za szczepienie

W planie transformacji znalazły się również wątki bieżące, związane bezpośrednio z pandemią COVID-19 i certyfikatami kowidowymi („paszportami zdrowotnymi”) oraz system zachęt do szczepień. Jednym z celów opisanych w KPT jest „Wytworzenie narzędzi informatycznych umożliwiających wprowadzanie korzyści dla obywateli z niskim poziomem ryzyka przenoszenia wirusa COVID-19 z wykorzystaniem zaświadczeń cyfrowych wydawanych w ramach systemu w celu realizacji swobody przemieszczania i obejmujących trzy obszary użycia (zaświadczenie z tytułu szczepienia, negatywnego wyniku testu, pozytywnego wyniku testu)”.

Ministerstwo Zdrowia oczekuje, że w ramach realizacji tego celu zostanie stworzona aplikacja prezentacyjna (dla posiadaczy certyfikatów) i aplikacja weryfikacyjna (dla osób kontrolujących) obsługujące system ewentualnych zachęt i benefitów dla „osób o określonym statusie i monitorowanie dostępu w określonych, zdefiniowanych sytuacjach społecznych będących konsekwencją decyzji zewnętrznych, na podstawie analizy oczekiwań sektorów i branż gospodarki oraz w oparciu o bieżącą sytuację epidemiologiczną”. To prawdopodobnie przygotowanie do wprowadzenia różnego rodzaju ograniczeń dla osób niezaszczepionych.

Zadaniem tym obarczono CeZ i NASK, a datę wdrożenia ministerstwo ustaliło na 2022 rok. Koszt przygotowania takiego sytemu oszacowano na 6 mln zł.

Innowacje: miliard podzielony na osiem lat

Plan przewiduje również nakłady na badania i rozwój innowacyjnych technologii medycznych, a także przygotowanie ram prawnych do ich wdrożenia. Agencja Badań Medycznych (oraz zarządzany przez nią WHIH – Warsaw Health Innovation Hub) mają zająć się m.in. tworzeniem innowacji medycznych i technologicznych w obszarze sektora biotechnologicznego, farmaceutycznego i medycznego, a także realizacją programów i projektów ogłaszanych przez partnerów WHIH, tworzonych we współpracy z instytucjami publicznym.

ABM zajmie się również analizą potrzeb sektora biomedycznego i zwiększeniem nakładów na badania i rozwój usług e-zdrowia oraz wypracowanie nowego, efektywnego modelu zarządzania innowacjami. Prognoza wydatków na ten cel do 2030 r. to zaledwie 1 mld zł.

Dokument w randzie obwieszczenia Ministra Zdrowia nosi datę 15 października 2021 r. Z całością można zapoznać się korzystając z przeglądarki poniżej.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Piotr Kościelniak
Dziennikarz specjalizujący się w popularyzacji medycyny i nowych technologii, konsultant ds. wydawniczych

Piotr Kościelniak kierował grupą magazynów popularnonaukowych Focus w wydawnictwie Burda Media Polska, gdzie uruchomił nowe tytuły zajmujące się m.in. medycyną, nowymi technologiami, psychologią i historią. Wcześniej kierował działem Nauki w dzienniku „Rzeczpospolita”, w ramach którego tworzył m.in. Rzecz o Zdrowiu, Styl Życia, a także Ranking Szpitali. Laureat nagród dla popularyzatorów nauki i problematyki medycznej.

Wydarzenia

« Grudzień 2021 » loading...
PWŚCPSN
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2

Polecamy

Raport
Raport Deloitte: ochrona zdrowia po pandemii

Skutki wywołane wpływem pandemii COVID-19 na organizację systemów opieki zdrowotnej na świecie są nieodwracalne i zmuszą zarówno władze publiczne, jak i prywatnych świadczeniodawców do szybkiej adaptacji do nowej rzeczywistości. Zmieni się model oferowania usług zdrowotnych, świadomość konsumentów i sposób wykorzystania danych medycznych – twierdzą autorzy raportu Deloitte Insights „2021 global health care outlook. Accelerating industry change”.

Przegląd medycznych startupów w Polsce – „Top Disruptors in Healthcare”

115 polskich firm zgłosiło się do raportu „Top Disruptors in Healthcare 2021” stworzonego przez zespół Młodych Menedżerów Medycyny przy Polskiej Federacji Szpitali. Dokument został oficjalnie zaprezentowany podczas konferencji „AI w zdrowiu”.

Opinie
Wielka Brytania: jak oceniać cyfrowe narzędzia dla zdrowia

Brytyjska NHS wprowadziła nowe kryteria ewaluacji cyfrowych technologii zdrowotnych – w tym urządzeń ubieralnych i aplikacji. Mają one pomóc lekarzom, ubezpieczycielom i organizacjom opieki w lepszym wykorzystaniu takich rozwiązań dla dobra pacjentów.

Jak uwolnić potencjał cyfrowych terapeutyków

Nadchodzi nowa fala transformacji ochrony zdrowia: cyfrowe terapeutyki umożliwiające podniesienie jakości opieki medycznej przy jednoczesnym obniżeniu jej kosztów – prognozują eksperci EY. Nowe narzędzia wymagają jednak odmiennego podejścia rynkowego oraz wykorzystania doświadczenia i wiedzy wszystkich uczestników ekosystemu.