Forum poświęcone European Health Data Space

20-10-2021

Przyspieszenie europejskiej współpracy w dziedzinie cyfrowego zdrowia będzie tematem forum TEHDAS zaplanowanego na 27 października 2021 roku. Spotkanie zgromadzi przedstawicieli nauki, biznesu i sektora publicznego.

Inicjatywa Towards European Health Data Space to element programu Komisji Europejskiej zmierzającego do pełnego uruchomienia jednolitego wewnątrzunijnego rynku wymiany danych w sektorze zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wtórnego wykorzystania danych. Wnioski z dyskusji prowadzonych podczas forum TEHDAS mają zostać włączone do propozycji legislacyjnych związanych z europejską przestrzenią danych dotyczących zdrowia. Dlatego do udziału w tym wydarzeniu zostali zaproszeni interesariusze z sektora publicznego i biznesu, organizacji pozarządowych, a także naukowcy.

Udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny, wymaga jednak wcześniejszej rejestracji na stronie TEHDAS oraz możliwości korzystania z platformy Zoom.

W programie przewidziano m.in. dyskusję o ogólnej współpracy europejskiej w dziedzinie cyfrowego zdrowia. W tej części udział wezmą m.in. Coen van Gool z WHO-FIC i Henrique Martins z Uniwersytetu w Lizbonie. Prezentacja konkretnych przykładów wdrożeń obejmie szpitale i uniwersytety w Hiszpanii i Szwecji wraz z komentarzem ze strony Petera Arletta z Europejskiej Agencji Leków. Istotnym elementem będzie również debata nad tym, w jaki sposób przekonać pacjentów do pozwolenia na wykorzystanie danych do badań naukowych i polityki zdrowotnej, w której udział wezmą m.in. Louisa Stüwe z francuskiego ministerstwa zdrowia i dyrektoriatu eHealth, Minna Anttonen ze stowarzyszenia pacjentów onkologicznych z Finlandii oraz Lars Münter z Duńskiego Komitetu Edukacji Zdrowotnej.

Stworzenie europejskiej przestrzeni danych, w tym w sektorze zdrowia, jest jednym z priorytetów obecnej Komisji (kadencja 2019–2025). Wspólna europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia ma wspierać lepszą wymianę różnych rodzajów informacji dotyczących zdrowia (elektroniczne karty zdrowia, dane o DNA, dane z rejestrów pacjentów itp.), nie tylko do celów związanych z opieką zdrowotną (tak zwane podstawowe wykorzystanie danych), ale także do celów badań naukowych i kształtowania polityki zdrowotnej (wtórne wykorzystanie danych).