Informacja medyczna na odległość – nowe wytyczne

Wytyczne RPP i UODO mają się sprawdzić zarówno podczas pandemii COVID-19, jak i po jej ustąpieniu / Gustavi Fring, Pexels

Rzecznik Praw Pacjenta oraz Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przygotowali „Wytyczne dotyczące realizacji prawa do informacji przez osoby uprawnione na odległość”. To efekt sygnałów płynących do biura RPP od osób bliskich pacjentów, które miały problem z pozyskaniem nawet tak podstawowych informacji, jak miejsce hospitalizacji chorego członka rodziny.

W dobie epidemii oraz wprowadzanych ograniczeń w realizacji praw pacjenta należy poszukiwać alternatywnych możliwości przekazywania informacji o stanie zdrowia pacjenta osobom do tego uprawnionym, w szczególności z wykorzystaniem możliwości, jakie dają nam nowe technologie – podkreślają autorzy dokumentu. Wytyczne zawierają rekomendowane rozwiązania, które pozwolą na realizację prawa osoby upoważnionej do informacji o stanie zdrowia pacjenta na odległość z uwzględnieniem praw pacjenta oraz zasad wynikających z regulacji dotyczących ochrony danych osobowych.

„Żaden z przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nie zakazuje komunikacji na odległość. Dane zdrowotne są jednak kategorią, wymagającą szczególnej dbałości i zabezpieczeń, związanych z formą zdalną. Przedstawione wytyczne regulują zasady kontaktu na odległość z osobą upoważnioną przez pacjenta przytomnego, ale także z osobą bliską, której pacjent z uwagi na stan zdrowia nie mógł upoważnić do uzyskania informacji o stanie swojego zdrowia” – uważa Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

Jego zdaniem konieczne jest każdorazowe przeprowadzenie analizy ryzyka procesu przekazywania danych na odległość pod kątem ochrony danych osobowych. Niezbędne jest również dostosowanie procedur wewnętrznych, zarówno organizacyjnych, jak i technicznych, które pozwolą na prowadzenie rozmów i wideopołączeń w warunkach gwarantujących poufność przekazywanych informacji.

Wytyczne zakładają m.in. wskazanie osób upoważnionych do otrzymywania informacji o stanie zdrowia w momencie przyjęcia pacjenta (o ile jest przytomny). Sugerowane jest również ustalenie systemu hasłowego, a także – w razie potrzeby – użycie dodatkowej procedury weryfikacji tożsamości osoby przez przytomnego pacjenta. Jeżeli nie jest to możliwe, personel medyczny powinien zadać osobie kontaktującej się przez telefon lub wideokomunikator dodatkowe pytania (np. o miejsce urodzenia pacjenta, znaki szczególne itp.). W przypadku wideopołączenia osoba udzielająca informacji może zażądać okazania dokumentu tożsamości. Należy jednak upewnić się, że w ten sposób nie dojdzie do utrwalenia treści dokumentu (np. podczas nagrania lub na zrzucie ekranu).

– Przygotowaliśmy listę przykładowych pytań, jakie przedstawiciel personelu medycznego powinien zadać osobie dzwoniącej, weryfikując jej tożsamość oraz uprawdopodobniając, że osoba ta jest osobą bliską dla pacjenta lub osobą upoważnioną – mówi Jan Nowak, prezes UODO. – W wytycznych zwracamy także uwagę na to, by przy tej weryfikacji tożsamości osoby dzwoniącej nie doszło jednak do nadmiernego pozyskiwania danych.

Autorzy dokumentu nie rekomendują nagrywania rozmowy – chyba, że taka procedura stosowana jest automatycznie. Należy wtedy poinformować o takim fakcie osobę dzwoniącą. Nie rekomendują również utrwalania wideorozmowy – jeżeli jest to konieczne, można zapisać dźwięk.

Dokument zaleca podmiotom leczniczym zakup sprzętu umożliwiającego wideorozmowy (smartfonów) w ilości wystarczającej do udzielania informacji zainteresowanym. Musi on jednak posiadać oprogramowanie gwarantujące zachowanie poufności i bezpieczeństwo połączenia.

Autorzy dokumentu podkreślają, że dostosowanie działań do rekomendacji zawartych w wytycznych pozwoli placówkom na realizację prawa pacjenta do informacji zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, zarówno w czasie epidemii COVID-19, jak i po jej zakończeniu.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Piotr Kościelniak
Dziennikarz specjalizujący się w popularyzacji medycyny i nowych technologii, konsultant ds. wydawniczych

Piotr Kościelniak kierował grupą magazynów popularnonaukowych Focus w wydawnictwie Burda Media Polska, gdzie uruchomił nowe tytuły zajmujące się m.in. medycyną, nowymi technologiami, psychologią i historią. Wcześniej kierował działem Nauki w dzienniku „Rzeczpospolita”, w ramach którego tworzył m.in. Rzecz o Zdrowiu, Styl Życia, a także Ranking Szpitali. Laureat nagród dla popularyzatorów nauki i problematyki medycznej.

Wydarzenia

« Styczeń 2022 » loading...
PWŚCPSN
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6

Polecamy

Jaki standard opieki telemedycznej?

21 organizacji pacjenckich i medycznych podpisało deklarację o współdziałaniu w celu opracowania środowiskowego standardu opieki telemedycznej. Ma on poprawić jakość świadczeń, a także urealnić prawo pacjenta do wybory rodzaju porady.

Raport TGR: Jak wykorzystać potencjał telemedycyny w diabetologii

Rozwiązania telemedyczne poprawiają bezpieczeństwo pacjentów z cukrzycą i umożliwiają im uzyskanie świadczeń medycznych wysokiej jakości. Efektywne wykorzystanie tej technologii wymaga jednak lepszego finansowania dostępnych dziś wyrobów i usług oraz wprowadzenia zmian regulacyjnych promujących e-zdrowie – to najważniejsze wnioski z raportu Telemedycznej Grupy Roboczej.

Eksperci podczas HIMSS21: zainteresowanie telemedycyną słabnie, potrzebny model hybrydowy

Szczyt zainteresowania technologiami zdalnymi w ochronie zdrowia mamy już za sobą, jednak modele usług, które sprawdziły się podczas pandemii COVID-19 pozostaną na tym rynku na długo – mówili eksperci podczas sesji poświęconej telemedycynie podczas dorocznej konferencji HIMSS w Las Vegas.

Raport
Raport Deloitte: ochrona zdrowia po pandemii

Skutki wywołane wpływem pandemii COVID-19 na organizację systemów opieki zdrowotnej na świecie są nieodwracalne i zmuszą zarówno władze publiczne, jak i prywatnych świadczeniodawców do szybkiej adaptacji do nowej rzeczywistości. Zmieni się model oferowania usług zdrowotnych, świadomość konsumentów i sposób wykorzystania danych medycznych – twierdzą autorzy raportu Deloitte Insights „2021 global health care outlook. Accelerating industry change”.