Minister Adam Niedzielski o pacjentocentrycznym i innowacyjnym systemie zdrowia

21-08-2020
Minister Adam Niedzielski, jeszcze jako prezes NFZ, był gościem Forum eZdrowia

Adam Niedzielski, dotychczasowy prezes NFZ, zastąpi Łukasza Szumowskiego na stanowisku ministra zdrowia. Co będzie dla niego priorytetem? Podczas kolejnych edycji Forum e-Zdrowia konsekwentnie wskazywał kierunki zamian systemu zdrowia, który powinien być bardziej pacjentocentryczny i innowacyjny.

„Przestańmy mówić o wielkich reformach systemu, wykonujmy pozytywistyczną pracę na poziomie mikro, na poziomie pojedynczych jednostek. Jeśli robimy coś efektywnie i racjonalnie, to mamy argumenty, które będą przekonywały społeczeństwo, że warto zwiększać nakłady na zdrowie” – apelował nowy minister zdrowia, Adam Niedzielski, podczas Forum e-Zdrowia w 2019 roku.

E-zdrowie i współodpowiedzialność pacjenta

Ówczesny szef NFZ wielokrotnie nawiązywał w swoich wypowiedziach na konferencji do idei pacjentocentryzmu. Według niego, to pacjent definiuje dynamicznie zmieniające się oczekiwania i jest najważniejszym elementem cyfrowej transformacji, a proces informatyzacji ma być oddolny, jedynie wspierany przez instytucje centralne. Rok wcześniej Niedzielski mówił podczas Forum: „Narzędzia e-zdrowia zwiększają współodpowiedzialność pacjenta: dostarczenie pacjentowi informacji o przebiegu schorzenia, zainteresowanie go ścieżką, jaką przechodzi przez system, na co może liczyć, sprawiają, że staje się on współodpowiedzialny za swoje zdrowie. To potencjalnie kapitalny efekt wprowadzania narzędzi e-zdrowia. Na zagadnienia związane z informatyzacją należy patrzeć nie tylko przez pryzmat technologii. Dzięki nim mamy pacjenta bardziej zaangażowanego w utrzymanie zdrowia lub proces leczenia. Przyjmując określone rozwiązania IT, musimy jasno zdefiniować optykę odbiorcy różnych produktów, która powinna być kryterium wyboru tego, czym się zajmujemy”.

Podczas Forum e-Zdrowia 2018 Adam Niedzielski deklarował nowy sposób myślenia w NFZ, o wiele bardziej otwarty na nowe technologie. Podkreślał potrzebę wdrażania w Polsce programów pilotażowych z zakresu telemedycyny, które w praktyce wykazują, czy przyjęte rozwiązania są efektywne i mogą zostać zastosowane w większej skali. „Uważnie przyglądamy się propozycjom tu, na konferencji i szukamy takich rozwiązań” – mówił Niedzielski. Rok później NFZ był jednym z wyzwaniodawców w organizowanym w ramach Forum Digital Health Hackathon. Wyzwaniem było przygotowanie modelu predykcyjnego mającego na celu wytypowanie pacjentów narażonych na wystąpienie udaru mózgu. „Moja obecność na konferencji nie jest przypadkowa. Jako NFZ chcielibyśmy znaleźć ciekawe projekty, które moglibyśmy wdrażać w ramach programów pilotażowych” – podkreślał Niedzielski.

Cyfrowa transformacja oparta na danych

We wszystkich wystąpieniach podczas Forum Adam Niedzielski podkreślał kluczowe znaczenie danych w cyfrowej transformacji. „Największym wyzwaniem i elementem, który zmieni postrzeganie systemu zdrowia – również u nas w Polsce – są dane i możliwość ich wykorzystania. Dokonaliśmy już fundamentalnej zmiany: przeszliśmy z etapu traktowania danych jako obowiązku sprawozdawczego do etapu wykorzystania danych w procesach decyzyjnych. Największą szansą jest wykorzystanie tych danych, którymi już dysponujemy. Konsekwencją wykorzystania danych jest otwarcie się na sztuczną inteligencję” – zapowiadał Adam Niedzielski. Podkreślał przy tym, że na poziomie wykorzystania danych NFZ jest jedną z najbardziej zaawansowanych instytucji w Polsce.

Potrzeba deregulacji

Uczestnicy ostatniej edycji Forum e-Zdrowia zapamiętali też niezwykle szczerą wypowiedź nowego ministra zdrowia, który wspominał wtedy swoje pierwsze wystąpienie na konferencji w 2018 r.  „Rok temu, kiedy zaczynałem pracę w NFZ, miałem perspektywę bojownika o transformację cyfrową. Zderzenie z rzeczywistością było trudne” – przyznał nowy minister zdrowia. „Wtedy rozmawialiśmy o tym, jak popchnąć nasz system w kierunku większej innowacyjności. Okazuje się, że nie jest to proste. Bo nasz system regulacyjny w zakresie promowania nowych technologii jest szalenie przeregulowany”.


Panie Ministrze, życzymy Panu zachowania perspektywy bojownika o cyfrową transformację i deklarujemy wsparcie w słusznych sprawach.


Adam Niedzielski podczas Forum e-Zdrowia

Cyfrowa transformacja w obszarze zdrowia – główne wyzwania i kierunki działań w Polsce – Forum e-Zdrowia 2019
Panel dyskusyjny – strategiczne wyzwania cyfrowej transformacji w obszarze zdrowia w Polsce – Forum e-Zdrowia 2019
Cyfrowa transformacja w obszarze zdrowia w Polsce – główne wyzwania i kierunki działań – Forum e-Zdrowia 2018
Panel dyskusyjny. Strategiczne wyzwania cyfrowej transformacji w obszarze zdrowia – Forum e-Zdrowia 2018
Wypowiedzi liderów: Adam Niedzielski – Zastępca Prezesa NFZ – Forum e-Zdrowia 2018