Nowa aplikacja pomaga pacjentom z Ukrainy porozumieć się z polskimi lekarzami

Uchodxcy z Ukrainy przekraczają granicę Polski / mvs.gov.ua, Wikimedia Commons

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło internetową aplikację o nazwie LikarPL, która ma ułatwić uchodźcom łatwiejszy i bardziej zrozumiały kontakt z lekarzami w Polsce. Oprócz funkcji tłumaczenia zawiera tez formularz pozwalający lekarzowi przygotować się do rozmowy.

Aplikacja przeznaczona jest dla pacjentów nie rozmawiających po polsku i lekarzy nie mówiących w języku ukraińskim. Pozwala na tłumaczenie między ukraińskim, rosyjskim i polskim, a niektóre jej części są dostępne również w języku angielskim. Powstała z inicjatywy Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

LikarPL, dostępny pod adresem https://likar.mz.gov.pl/, składa się z dwóch części – jedna przeznaczona jest dla lekarza, a druga dla pacjenta. W części dla pacjenta znajduje się specjalny formularz, do którego należy wpisać podstawowe dane o stanie zdrowia. Pozwoli to lekarzowi przygotować się do konsultacji medycznej. Ankietę można wypełnić na komputerze lub telefonie, dostępna jest w języku ukraińskim, rosyjskim, polskim oraz angielskim. Taki formularz można wydrukować lub zapisać jako plik PDF, aby w przyszłości mieć do niego łatwy dostęp i móc pokazać lekarzowi.

Istotnym elementem przygotowania do wizyty jest zapisanie numeru wizyty (identyfikatora składającego się z liter i cyfr), pozwalającego później lekarzowi „połączyć” pacjenta z wypełnionym formularzem.

Podczas samej wizyty wykorzystywane jest moduł lekarski, czyli właściwy tłumacz, pozwalający na bezproblemową translację w obie strony z ukraińskiego lub rosyjskiego na polski.

Piotr Kościelniak
Dziennikarz specjalizujący się w popularyzacji medycyny i nowych technologii, konsultant ds. wydawniczych

Piotr Kościelniak kierował grupą magazynów popularnonaukowych Focus w wydawnictwie Burda Media Polska, gdzie uruchomił nowe tytuły zajmujące się m.in. medycyną, nowymi technologiami, psychologią i historią. Wcześniej kierował działem Nauki w dzienniku „Rzeczpospolita”, w ramach którego tworzył m.in. Rzecz o Zdrowiu, Styl Życia, a także Ranking Szpitali. Laureat nagród dla popularyzatorów nauki i problematyki medycznej.