Powołano pełnomocniczki do spraw informatyzacji w Ministerstwie Zdrowia

25-09-2020 / Rafał Pikuła

Minister Zdrowia powołał pełnomocniczki do spraw informatyzacji. Zostały nimi Anna Goławska (Dyrektor Generalny w MZ) i Agnieszka Kister (Dyrektor Centrum e-Zdrowia).

Anna Goławska i Agnieszka Kister zostały powołane na stanowiska pełnomocniczek zarządzeniem z dnia 23 września 2020 roku

W zarządzeniu zapisano, że do ich zadań należy:

  • inicjowanie działań zmierzających do wdrożenia i optymalizacji procesu zarządzania portfelem programów i projektów informatycznych w systemie ochrony zdrowia
  • realizacja działań mających na celu budowę spójnej i jednolitej architektury informatycznej w systemie ochrony zdrowia
  • reprezentowanie Ministra w pracach zespołów i rad powołanych przez inne organy, w zakresie związanym z informatyzacją sektora ochrony zdrowia.

Całość zarządzenia można znaleźć tutaj.

Nowe zadania pełnomocniczek mają być realizowane we współpracy z jednostkami zaangażowanymi w proces informatyzacji sektora ochrony zdrowia, podległymi lub nadzorowanymi przez ministra, w szczególności z Centrum e-Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia.

Po odejściu z resortu zdrowia wiceministra Janusza Cieszyńskiego, który odpowiadał za cyfryzację, zgodnie z zarządzeniem z 18 września, określającym nowy zakres czynności sekretarzy i podsekretarzy stanu, obszar ten nadzoruje sam Minister Zdrowia

Wydarzenia

« Marzec 2023 » loading...
PWŚCPSN
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2