Co dalej z propozycją interdyscyplinarnego standardu telemedycznego

Dokument określa szczegółowo naczelne zasady udzielania świadczeń medycznych, wytyczne dla profesjonalistów medycznych, a także szczegółowo opisuje, jak powinien wyglądać przebieg teleporady / Rawpixel

Zakończyły się prace nad projektem standardu mającego ustalić zasady bezpieczeństwa i sposoby zapewnienia wysokiej jakości usług telemedycznych. Dokument, opracowany przez kilkudziesięciu ekspertów, trafił do Ministerstwa Zdrowia.

Fundamenty standardu zostały przygotowane przez specjalistów reprezentujących m.in. organizacje pacjentów, pracodawców branży oraz towarzystwa naukowe. Prace nad dokumentem ruszyły 13 września 2021. Wspólną deklarację o działaniach w celu opracowania środowiskowego standardu opieki telemedycznej podpisało wówczas 21 organizacji pacjenckich i medycznych.

Pomysłodawcy i koordynatorzy tej inicjatywy z Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza uważają, że dokument powinien teraz trafić do szerokich konsultacji.

„Standard dotyczy świadczeń telemedycznych i dostosowany jest do specyfiki udzielania teleporad. Uniwersalne zasady proponowane w Standardzie znajdują zastosowanie również do innych świadczeń telemedycznych, przy czym specyfika poszczególnych świadczeń może uzasadniać częściowe różnice. Standard nie dotyczy innych rozwiązań e-zdrowia niemających statusu świadczeń zdrowotnych (rozwiązania administracyjne, ogólnoinformacyjne czy portale informacyjne)” – czytamy w dokumencie. „Standard uwzględnia wszelkie wymogi wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz dobrej praktyki. W ocenie autorów zgodność ze standardem oznacza dochowanie należytej staranności”.

Dokument określa szczegółowo naczelne zasady udzielania świadczeń medycznych, wytyczne dla profesjonalistów medycznych, a także szczegółowo opisuje, jak powinien wyglądać przebieg teleporady. Zawiera również zbiór dobrych praktyk podnoszących jakość zdalnych świadczeń zdrowotnych. Wiele uwagi autorzy poświęcili również problemowi zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta, ochrony jego danych wrażliwych, a także sposoby przekazywania informacji w sposób zgodny z wymogami prawa.

– Od początku prac nad standardem zwracaliśmy uwagę na prawa pacjenta i jego bezpieczeństwo oraz na kluczową rolę profesjonalisty medycznego. Standard to zbiór zasad postępowania i dobrych praktyk, których przestrzeganie ma prowadzić do udzielania świadczeń telemedycznych z należytą starannością, w sposób zgodny z przepisami prawa, aktualnym stanem wiedzy oraz z poszanowaniem praw i interesów pacjenta – podkreśla Jan Pachocki, prezes zarządu Fundacji TGR.

Co ciekawe, standard telemedyczny zawiera również informacje dla pacjentów (w postaci załączników). Znajdują się w nim wytyczne, stanowiące zbiór porad, w jaki sposób przygotować się do zdalnej konsultacji. Dokument zawiera również kartę praw pacjenta telemedycznego oraz przykładowy formularze badania satysfakcji pacjenta po teleporadzie i wideokonsultacji.

Interdyscyplinarnemu Standardowi Telemedycznemu towarzyszy White Paper (link na stronie medycynaprywatna.pl), przygotowany przez ekspertów TGR. Zbiera on najważniejsze informacje dotyczące rozwoju telemedycyny w Polsce.  O standardach jakościowych w telemedycynie można również przeczytać w serwisie Info.eZdrowie.

Projekt standardu opracowanego przez ekspertów, których pracę koordynowała Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza można przeczytać korzystając z przeglądarki poniżej.

Piotr Kościelniak
Dziennikarz specjalizujący się w popularyzacji medycyny i nowych technologii, konsultant ds. wydawniczych

Piotr Kościelniak kierował grupą magazynów popularnonaukowych Focus w wydawnictwie Burda Media Polska, gdzie uruchomił nowe tytuły zajmujące się m.in. medycyną, nowymi technologiami, psychologią i historią. Wcześniej kierował działem Nauki w dzienniku „Rzeczpospolita”, w ramach którego tworzył m.in. Rzecz o Zdrowiu, Styl Życia, a także Ranking Szpitali. Laureat nagród dla popularyzatorów nauki i problematyki medycznej.