Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej chce wprowadzenia jednolitego standardu usług telemedycznych

W Polsce powinien obowiązywać jednolity standard usług telemedycznych – uważa NRL / Bongkarn Thanyakij, Pexels

Ministerstwo Zdrowia powinno wdrożyć wytyczne dla lekarzy i lekarzy dentystów obejmujące udzielanie zdalnych świadczeń medycznych – apeluje Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Ze względu na pandemię COVID-19 skala usług tego typu gwałtownie wzrosła w ostatnich miesiącach.

Stosowanie teleporad podczas pandemii jest rekomendowane przez Ministerstwo Zdrowia, NFZ oraz Rzecznika Praw Pacjenta. Usługi zdalne pozwalają zminimalizować niepotrzebne kontakty osobiste, praktycznie eliminując ryzyko zakażenia. Teleporady stanowią również istotne ułatwienie dla pacjentów, którzy nie muszą nawet wychodzić z domu, aby zdobyć receptę. Ma to szczególne znaczenie dla osób cierpiących na choroby przewlekłe, dla których wizyta u lekarza specjalisty i wypisanie leków jest zwykle jedynie formalnością.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej dostrzega jednak, że obecnie w Polsce nie ma obowiązujących przepisów regulujących standard świadczeń zdalnych. Dlatego podczas posiedzenia 24 lipca prezydium zwróciło się do Ministra Zdrowia z apelem o przyjęcie takich wytycznych. Lekarze chcieliby, aby obowiązującym standardem stały się wytyczne stworzone przez Zespół Roboczy Naczelnej Rady Lekarskiej ds. telemedycyny oraz Telemedyczną Grupę Roboczą.

„Przekazując dorobek wypracowany przez samorząd lekarski Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do Ministra Zdrowia o podjęcie prac zmierzających do wprowadzenia ww. wytycznych, jako obowiązującego standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej” – głosi oświadczenie Prezydium NRL. „W ocenie Prezydium szczegółowe określenie standardu w zakresie udzielania świadczeń telemedycznych jest konieczne w celu zagwarantowania bezpieczeństwa i ochrony pacjentów oraz lekarzy. Dynamiczny rozwój tej gałęzi medycyny oraz zwiększająca się jej popularność wymaga opracowania jednolitego oraz obowiązującego standardu udzielania świadczeń”.

Piotr Kościelniak
Dziennikarz specjalizujący się w popularyzacji medycyny i nowych technologii, konsultant ds. wydawniczych

Piotr Kościelniak kierował grupą magazynów popularnonaukowych Focus w wydawnictwie Burda Media Polska, gdzie uruchomił nowe tytuły zajmujące się m.in. medycyną, nowymi technologiami, psychologią i historią. Wcześniej kierował działem Nauki w dzienniku „Rzeczpospolita”, w ramach którego tworzył m.in. Rzecz o Zdrowiu, Styl Życia, a także Ranking Szpitali. Laureat nagród dla popularyzatorów nauki i problematyki medycznej.