Program pilotażowy MZ: opaski telemedyczne dla osób po COVID-19

Ozdrowieńcy po COVID-19 mają otrzymać opaski pozwalające na zdalne monitorowanie stanu zdrowia / Ketut Subizanto, Pexels

Ministerstwo Zdrowia uruchamia nowy program pilotażowy z wykorzystaniem narzędzi telemedycznych. Opaski rejestrujące parametry życiowe i pozwalające na zdalny monitoring pacjentów zostaną przekazane ozdrowieńcom, którzy przeszli zakażenie koronawirusem, byli hospitalizowani z tego powodu i wymagają opieki i diagnostyki w ramach POZ.

Udostępnianie opasek pacjentom ruszy pod koniec września lub na początku października. Programem pilotażowym ma być objętych co najmniej 1000 pacjentów – wynika z treści opublikowanego na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego rozporządzenia Ministra Zdrowia. W przedsięwzięciu mogą wziąć udział świadczeniodawcy, którzy zapewnią m.in. wykorzystanie od 20 do 30 opasek. Monitorowanie stanu zdrowia pacjentów stanowi dodatkowo płatne świadczenie.

Celem wdrożenia programu pilotażowego jest sprawdzenie, czy opaski telemedyczne pozwolą na bieżące zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjentów po COVID-19, którzy wymagają dalszej opieki. Rozporządzenie stanowi, że świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu mają być udzielane osobie po ukończeniu 18. roku życia, po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 i wymagającej dalszej opieki i diagnostyki, która była hospitalizowana z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub u której w wyniku przeprowadzonej diagnostyki obrazowej stwierdzono zmiany w obrazie radiologicznym świadczące o zakażeniu wirusowym. Warunkiem koniecznym jest również poinformowanie pacjenta o zakresie i zasadach realizacji tego świadczenia oraz jego zgoda na udział w tym programie.

Program podzielony jest na trzy etapy. W pierwszym, organizacyjnym, Minister Zdrowia dokona zakupu opasek oraz wdroży funkcjonalność na platformie DOM, która ma służyć od obsługi monitoringu. Etap realizacji to świadczenia z wykorzystaniem opasek. Skuteczność i efektywność kosztowa tych świadczeń będzie oceniana w trzecim etapie programu. Etap organizacji potrwa do dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Realizacja ma trwać trzy miesiące i proces ewaluacji – dwa miesiące.

Zakładany całkowity koszt programu pilotażowego to 3,3 mln złotych, z czego na zakup opasek medycznych przewidziano 1,5 mln zł. Tyle samo przeznaczono na dofinansowanie dla jednostek, które wezmą udział w programie pilotażowym. Wprowadzenie nowych funkcjonalności na platformie DOM, która posłuży do obsługi opasek to 500 tys. zł. Dla świadczeniodawców, zainteresowanych udziałem w tym eksperymencie istotne są zasady rozliczania dodatkowej pracy. „Rozliczanie świadczeń, (…) odbywa się z wykorzystaniem dodatkowej jednostki rozliczeniowej stanowiącej iloczyn liczby pacjentów, liczby tygodni sprawowanej opieki oraz kwoty 100 zł brutto” – przewiduje rozporządzenie.

Rozporządzenie zostało skierowane do ogłoszenia 19 lipca 2021 roku, bez wcześniejszych konsultacji publicznych i opiniowania. Jak tłumaczy MZ w uzasadnieniu, stało się tak na skutek pilnej konieczności zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. Rozporządzenie nie określa jednak, jakie dokładnie parametry pracy mają monitorować opaski telemedyczne. Co ważniejsze, nie precyzuje też, czy zdalny monitoring ma trwać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, czy tylko w godzinach pracy POZ.

Piotr Kościelniak
Dziennikarz specjalizujący się w popularyzacji medycyny i nowych technologii, konsultant ds. wydawniczych

Piotr Kościelniak kierował grupą magazynów popularnonaukowych Focus w wydawnictwie Burda Media Polska, gdzie uruchomił nowe tytuły zajmujące się m.in. medycyną, nowymi technologiami, psychologią i historią. Wcześniej kierował działem Nauki w dzienniku „Rzeczpospolita”, w ramach którego tworzył m.in. Rzecz o Zdrowiu, Styl Życia, a także Ranking Szpitali. Laureat nagród dla popularyzatorów nauki i problematyki medycznej.