Rusza HERA: 1,3 mld euro na zapobieganie zagrożeniom zdrowia w UE

HERA jest jednym z fundamentów Europejskiej Unii Zdrowotnej – podkreślała komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides / EC - Audiovisual Service

Unijny urząd ds. gotowości i reagowania na stany zagrożenia zdrowia HERA przedstawił pierwszy plan działania na 2022 rok z budżetem 1,3 mld euro. Znaczna część tych działań to przygotowania infrastruktury cyfrowej oraz systemy analizy i wymiany danych.

Powołany w 2021 roku urząd HERA jest jednym z fundamentów Europejskiej Unii Zdrowotnej i ma poprawiać szybkość oraz jakość reakcji na nowe zagrożenia – takie, jak pandemia COVID-19. W założeniach Komisji Europejskiej, nowy urząd będzie przewidywał zagrożenia dla zdrowia dzięki systemom monitoringu oraz wymianie danych, a także stworzy infrastrukturę do produkcji leków, urządzeń i innych środków medycznych niezbędnych do zwalczania pandemii, co uniezależni Unię Europejska od zewnętrznych dostawców. Łączny budżet HERA na lata 2022–2027 wynosi 6 mld euro.

Po przedstawieniu planu na ten rok 10 lutego, HERA może wreszcie przystąpić do pracy. – HERA już działa i pracuje nad zapewnieniem medycznych środków przeciwdziałania w obecnej sytuacji, ale także nad dostępnością odpowiednich narzędzi na wypadek wszelkich przyszłych zagrożeń dla zdrowia. Przyjęcie pierwszego planu prac umożliwi temu urzędowi wykonanie niezwykle istotnego zadania – czuwania nad bezpieczeństwem zdrowotnym – mówi Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności.

W tym roku w obszarze zapobiegania przyszłym transgranicznym stanom zagrożenia zdrowia HERA planuje wydać 580 mln euro na zakup i magazynowanie zapasów medycznych. Powstanie również sieć zakładów produkcyjnych, które będą w stanie zagwarantować dostawy w razie sytuacji nadzwyczajnych. HERA chce również wydać 300 mln euro na badania i rozwój w dziedzinie medycyny oraz opracowania innowacyjnych technologii pozwalających reagować na nowe zagrożenia. Powstać ma również unijna platforma badań klinicznych i wymiany danych medycznych.

HERA przeprowadzi również ocenę zagrożeń, będzie gromadzić dane i informacje, a także opracuje modele prognozowania ognisk epidemicznych. Działania przewidziane na 2022 rok w tej dziedzinie obejmują m.in. wprowadzenie systemu wykrywania zagrożeń dla zdrowia w czasie rzeczywistym, gromadzenie danych i informacji oraz stworzenie specjalnej platformy informatycznej na potrzeby oceny i ustalania priorytetów.

W ramach walki z COVID-19 HERA zajmie się również zagwarantowaniem terminowych dostaw szczepionek i leków, wykrywaniu nowych wariantów koronawirusa SARS-CoV-2, a także udostępni szczepionki krajom trzecim. Nowy urząd został również zobowiązany do przedstawienia do końca wiosny listy trzech najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia w unii Europejskiej – poza COVID-19.

Plan działań i wydatków HERA na 2022 rok można przejrzeć na stronie Komisji Europejskiej.

Piotr Kościelniak
Dziennikarz specjalizujący się w popularyzacji medycyny i nowych technologii, konsultant ds. wydawniczych

Piotr Kościelniak kierował grupą magazynów popularnonaukowych Focus w wydawnictwie Burda Media Polska, gdzie uruchomił nowe tytuły zajmujące się m.in. medycyną, nowymi technologiami, psychologią i historią. Wcześniej kierował działem Nauki w dzienniku „Rzeczpospolita”, w ramach którego tworzył m.in. Rzecz o Zdrowiu, Styl Życia, a także Ranking Szpitali. Laureat nagród dla popularyzatorów nauki i problematyki medycznej.