Ruszył przetarg na modele telemedyczne w opiece paliatywnej, położnictwie i diabetologii

Zastosowanie procedur telemedycznych w kontrolowaniu cukrzycy to jeden z obszarów uwzględnionych w przetargu / Piqsels

Można już składać oferty w ramach projektu „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu poprzez stosowanie rozwiązań telemedycyny i e-zdrowia”. Fundusze na to popłyną z budżetu państwa i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Projekty realizowane są przez Departament Innowacji w Ministerstwie Zdrowia i  dofinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Ich celem jest opracowanie siedmiu modeli telemedycznych w dziedzinie kardiologii, geriatrii, psychiatrii i zdrowia psychicznego, położnictwa, diabetologii, opieki paliatywnej oraz chorób przewlekłych.

Ta część programu obejmuje trzy dziedziny: opiekę paliatywną, położnictwo i diabetologię. Projekt zakłada opracowanie przez polskich i norweskich ekspertów standardów dla procedur telemedycznych, które następnie zostaną pilotażowo wdrożone przez szpitale i instytuty badawcze wyłonione w konkursach. Polskim specjalistom mają pomagać eksperci norwescy w każdej z wymienionych dziedzin, jak również przedstawiciele Norweskiego Centrum Badań nad e-Zdrowiem w Tromsø oraz polskiego Ministerstwa Zdrowia.

Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie oceny pilotażu, która ma na celu opracowanie rekomendacji dotyczących finansowania ze środków publicznych najbardziej skutecznych i efektywnych kosztowo procedur. Model telemedyczny musi uwzględniać możliwą do wdrożenia w polskich warunkach (zarówno pod względem klinicznym, jak i kosztów) procedurę telemedyczną opartą na sprawdzonych rozwiązaniach. Powinien obejmować m.in. definicję grupy docelowej, opis procesu i obiegu informacji, jak również dokładny opis technologicznej strony rozwiązania wraz z proponowanym sposobem integracji z istniejąca już strukturą e-zdrowia w Polsce.

W tej części dofinansowanie może wynieść od 200 do 675 tysięcy euro. Realizacja projektu rozpoczęła się w maju 2020 r. i potrwa do kwietnia 2024 r. Oferty można składać do 7 kwietnia 2021 roku. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań formalnych, procedury i opisu projektu znajdują się na stronie platformy elektronicznej Zakładu Zamówień Publicznych Przy Ministrze Zdrowia.

Piotr Kościelniak
Dziennikarz specjalizujący się w popularyzacji medycyny i nowych technologii, konsultant ds. wydawniczych

Piotr Kościelniak kierował grupą magazynów popularnonaukowych Focus w wydawnictwie Burda Media Polska, gdzie uruchomił nowe tytuły zajmujące się m.in. medycyną, nowymi technologiami, psychologią i historią. Wcześniej kierował działem Nauki w dzienniku „Rzeczpospolita”, w ramach którego tworzył m.in. Rzecz o Zdrowiu, Styl Życia, a także Ranking Szpitali. Laureat nagród dla popularyzatorów nauki i problematyki medycznej.