Strategia „Zdrowa Przyszłość”: MZ publikuje ostateczną wersję dokumentu

Budowę nowoczesnego i przyjaznego dla pacjenta systemu ochrony zdrowia zapowiada opublikowany właśnie przez Ministerstwo Zdrowia dokument „Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030”.

Strategia została przyjęta uchwałą Rady Ministrów 27 grudnia 2021 roku, jednak dopiero teraz Ministerstwo Zdrowia oficjalnie opublikowała ostateczną i obowiązującą wersję dokumentu. Stanowi on kontynuację „Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne”, obejmując jednak cały system, a nie jedynie środki europejskie – podkreśla MZ.

Projekt dokumentu „Zdrowa Przyszłość” został przedstawiony w czerwcu 2021 roku. Głównym celem polskiej strategii rozwoju systemu ochrony zdrowia jest wydłużenie życia obywateli oraz poprawa ogólnego stanu zdrowia społeczeństwa. Istotnymi elementami tego planu jest informatyzacja całego systemu ochrony zdrowia, poprawa infrastruktury IT oraz wdrażanie i upowszechnianie e-usług. Omówienie projektu pod kątem rozwiązań cyfryzacji zdrowia i opieki medycznej można znaleźć w naszym materiale „Cyfrowe zdrowie w projekcie rozwoju systemu na lata 2021-2027”.

Finalna wersja dokumentu zawiera w sobie rozwiązania wprowadzane w ramach m.in. Polskiego Ładu. Strategia jest nakierowana na działania w czterech głównych obszarach: pacjent, procesy, rozwój i finanse, definiując dla każdego z nich cele, które z kolei przekładają się na określone kierunki interwencji. „Zdrowa Przyszłość” zawiera również opis działań na rzecz deinstytucjonalizacji opieki zdrowotnej obejmujących dwie grupy: osoby starsze oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Treść przyjętego przez Radę Ministrów dokumentu „Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.” można pobrać ze stron Ministerstwa Zdrowia.

Piotr Kościelniak
Dziennikarz specjalizujący się w popularyzacji medycyny i nowych technologii, konsultant ds. wydawniczych

Piotr Kościelniak kierował grupą magazynów popularnonaukowych Focus w wydawnictwie Burda Media Polska, gdzie uruchomił nowe tytuły zajmujące się m.in. medycyną, nowymi technologiami, psychologią i historią. Wcześniej kierował działem Nauki w dzienniku „Rzeczpospolita”, w ramach którego tworzył m.in. Rzecz o Zdrowiu, Styl Życia, a także Ranking Szpitali. Laureat nagród dla popularyzatorów nauki i problematyki medycznej.