TEHDAS przygotowuje listę usług European Health Data Space

TEHDAS przygotowuje techniczne fundamenty dla wtórnego wykorzystania danych dotyczących zdrowia w Unii Europejskiej / Pexels

Budowa funkcjonalnej europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia wymaga stworzenia regulacji i wytycznych, które pozwolą zachować użyteczność, a zarazem bezpieczeństwo informacji. Jest to istotne zwłaszcza w scenariuszach zakładających wtórne wykorzystanie danych medycznych. Usługi techniczne, które pozwolą na realizację takich scenariuszy opracowuje właśnie TEHDAS. Finalny raport pojawi się wiosną 2022 roku.

Dane dotyczące zdrowia mogą potencjalnie zwiększyć efektywność prowadzenia badań i ułatwić podejmowanie decyzji na poziomie leczenia indywidualnego, jak i w odniesieniu do całych populacji. Te możliwości są obecnie niewykorzystane, zwłaszcza w europejskim środowisku transgranicznym – podkreślają eksperci Towards the European Health Data Space (TEHDAS). To inicjatywa działająca od lutego 2021 roku, której celem jest wspieranie Komisji Europejskiej i państw członkowskich Unii w budowaniu wspólnych zasad dla wtórego wykorzystania danych zdrowotnych, czyli do celów badań naukowych i kształtowania polityki zdrowotnej.

W listopadzie 2021 roku TEHDAS przygotował zestawienie siedmiu etapów życia danych dotyczących zdrowia, dzielonych między ich dostawcami, repozytoriami i jednostkami wykorzystującymi je do np. do badań. Ta, tak zwana, podróż użytkownika zaczyna się od odkrycia danych – oznacza to poszukiwanie i odnalezienie odpowiedniego rodzaju informacji medycznych, a następnie wnioskowanie o zezwolenie na dostęp do nich i zebranie zgód oraz przygotowanie danych do wykorzystania. Wreszcie, po uzyskaniu dostępu do odpowiednio zorganizowanych danych, są one przetwarzane, a wyniki analiz bazujących na tych informacjach są publikowane.

Architektura systemu opracowanego przez TEHDAS zakłada istnienie „konsumentów danych” – organizacji publicznych i prywatnych, które chcą wykorzystywać informacje, „dostawców danych” – przede wszystkim szpitali posługujących się danymi „pacjentów” oraz środowisk bezpiecznego przetwarzania informacji.

Teraz ponad 40 ekspertów biorących udział w inicjatywie TEHDAS przygotowało opis techniczny usług świadczonych w ramach architektury między węzłami systemu. W każdym kroku scenariusza „podróży użytkownika” eksperci opisują niezbędne uprawnienia, metody weryfikacji oraz działania dostawców danych, operatorów węzłów bezpiecznego przetwarzania danych oraz konsumentów danych. Szczegółowy katalog proponowanych usług w ramach europejskiej przestrzeni danych związanych ze zdrowiem można pobrać ze strony TEHDAS w postaci pliku PDF.

Eksperci TEHDAS zamierzają pracować jeszcze nad szczegółami usług i infrastruktury EHDS, a finalny raport zaprezentują wiosną 2022 roku.

Piotr Kościelniak
Dziennikarz specjalizujący się w popularyzacji medycyny i nowych technologii, konsultant ds. wydawniczych

Piotr Kościelniak kierował grupą magazynów popularnonaukowych Focus w wydawnictwie Burda Media Polska, gdzie uruchomił nowe tytuły zajmujące się m.in. medycyną, nowymi technologiami, psychologią i historią. Wcześniej kierował działem Nauki w dzienniku „Rzeczpospolita”, w ramach którego tworzył m.in. Rzecz o Zdrowiu, Styl Życia, a także Ranking Szpitali. Laureat nagród dla popularyzatorów nauki i problematyki medycznej.