Teleporady – zasady i dobre praktyki dla POZ

Ministerstwo Zdrowia przygotowało rozporządzenie w sprawie sposobu udzielania teleporad / National Cancer Institute

Ministerstwo Zdrowia oraz konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej przygotowali standardy organizacyjne oraz wytyczne w zakresie udzielania teleporad w placówkach POZ. Ich celem jest zagwarantowanie odpowiedniej jakości usług medycznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa personelowi medycznemu podczas epidemii COVID-19.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej z dnia 12 sierpnia 2020 roku wejdzie w życie z końcem tego miesiąca. Zgodnie z naszymi wcześniejszymi informacjami, przepisy dotyczą m.in. ustalenia przez lekarza udzielającego teleporady, czy jest ona wystarczająca dla rozwiązania problemu zdrowotnego lub poinformowania pacjenta o konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego bezpośrednio oraz przeprowadzenie teleporady w warunkach gwarantujących poufność. Rozporządzenie reguluje również kwestie przekazywania informacji dotyczącej stanu zdrowa pacjenta, tak by przepływ dokumentacji w formie elektronicznej był chroniony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub ujawnieniem.

– Teleporady stały się ważnym narzędziem opieki nad pacjentami w tych trudnych czasach. Dostrzegliśmy wiele ich zalet i na pewno chcemy, aby pozostały w POZ jako jedna z form opieki – podkreślił wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński (tego samego dnia poinformował, że odchodzi z MZ). — Jednak widzimy potrzebę standaryzacji, opisania zasad postępowania i wskazania, kiedy należy zachować szczególną ostrożność i zbadać pacjenta osobiście, aby eliminować błędy i poprawiać jakość udzielanych świadczeń.

Dodatkowo, wytyczne dotyczące teleporad w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej opracowała zespół, któremu przewodniczyła konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas. Wytyczne określają m.in. sposób rejestracji pacjentów, formy udzielania porad zdalnych czy kwestie związane z organizacją pracy. Wskazują również przypadki, w których realizowane powinny być wizyty osobiste pacjentów w placówkach.

Zgodnie z tymi wytycznymi realizacja teleporady, w tym ustalenie jej terminu są uzgadniane w miejscu wykonywania świadczeń, na stronie internetowej świadczeniodawcy lub telefonicznie. Teleporady są udzielane m.in. w formie telefonicznej, wideorozmowy, a w uzasadnionych przypadkach także przez korespondencję e-mail. O możliwości i sposobie jej realizacji powinna poinformować przychodnia. Co istotne, przed teleporadą lekarz, pielęgniarka bądź położna POZ musi potwierdzić tożsamość pacjenta. Może to zrobić na podstawie danych z dokumentacji medycznej, w przypadku wideoporady po okazaniu dokumentu tożsamości albo przy wykorzystaniu elektronicznego konta pacjenta.

W przypadku gdy problem, z którym zgłosił się pacjent uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady, lekarz wskazuje na konieczności wizyty w placówce. Każda przeprowadzona teleporada jest odnotowanie w dokumentacji medycznej pacjenta.

– Przygotowane dokumenty obligują świadczeniodawców do organizacyjnego przygotowania placówek do płynnej realizacji świadczeń w ramach teleporad, a także zawierają praktyczne wskazówki dla personelu medycznego, jak bezpiecznie realizować teleporady w czasie epidemii – mówi dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas.

Jak podkreśla Ministerstwo Zdrowia, wykonane przez MZ i NFZ badania satysfakcji pacjentów korzystających z teleporad u lekarzy POZ podczas epidemii COVID-19 wskazują, że taki sposób świadczenia usług medycznych spotkał się z pozytywnym odbiorem. Duża część pacjentów korzystających z takiej formy konsultacji poleciłaby to swoim znajomym i chciałaby z nich korzystać również po ustaniu epidemii.

– na podst. mat. pras.

Dokument „Wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej udzielanych w czasie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2” do pobrania:

Piotr Kościelniak
Dziennikarz specjalizujący się w popularyzacji medycyny i nowych technologii, konsultant ds. wydawniczych

Piotr Kościelniak kierował grupą magazynów popularnonaukowych Focus w wydawnictwie Burda Media Polska, gdzie uruchomił nowe tytuły zajmujące się m.in. medycyną, nowymi technologiami, psychologią i historią. Wcześniej kierował działem Nauki w dzienniku „Rzeczpospolita”, w ramach którego tworzył m.in. Rzecz o Zdrowiu, Styl Życia, a także Ranking Szpitali. Laureat nagród dla popularyzatorów nauki i problematyki medycznej.