Trwają konsultacje w sprawie wymagań technicznych dla systemów usługodawców

07-06-2021
Centrum e-Zdrowia przedstawiło propozycję nowych minimalnych wymagań technicznych dla świadczeniodawców / Brett Sayles, Pexels

Do 11 czerwca potrwają prowadzone przez Centrum e-Zdrowia konsultacje dotyczące minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych dla systemów usługodawców. Są one związane z realizacją e-recept, e-skierowań, obsługą zdarzeń medycznych i wymianą elektronicznej dokumentacji medycznej, a ich spełnienie jest dla usługodawcy obowiązkowe.

Nowy dokument jest aktualizacją wersji przedstawionej w lutym 2019 roku i ma być lepiej dopasowany do nowych funkcji uruchomionych od tego czasu. Zawiera m.in. wymagania związane z dostępem do internetu (szybkością łącza) i techniczne dotyczące standardu tworzonych dokumentów, ich zabezpieczenia oraz potwierdzania i weryfikacji tożsamości jednostki wystawiającej.

W dziedzinie podłączenia do systemu P1 Centrum e-Zdrowia odsyła do dokumentacji Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA, a w kwestii protokołów i formatów wymiany danych do dokumentacji NFZ „Komunikat dla świadczeniodawców i dostawców oprogramowania” z 1 czerwca 2020 roku.

W kolejnych punktach wymienione są również minimalne wymagania dotyczące funkcji e-recepta (dla podmiotów leczniczych i aptecznych), e-skierowanie (dla strony wystawiającej i rejestrującej), jak również w obszarze rejestracji Zdarzeń Medycznych i prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, a także wymiany tego rodzaju danych. Centrum e-Zdrowia określiło również wymagania dla deklaracji POZ, zaopatrzenia w wyroby medyczne i obsługi elektronicznych zwolnień lekarskich e-ZLA. Wymagania te muszą zostać spełnione przez usługodawców tylko w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Szczegółową dokumentację Centrum e-Zdrowia przedstawiło na swojej stronie wraz z tabelą uwag w postaci pliku xlsx. Uwagi należy składać do 11 czerwca 2021 r. zgodnie z zawartym w pliku wzorem, przesyłając je do Centrum e-Zdrowia w postaci edytowalnej na adres konsultacjeminwymagan@cez.gov.pl, wpisując w temacie „Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne dla systemów usługodawców”.

Wdrożenie opisywanych wymagań stanie się obowiązkiem dla usługodawców w terminie 9 miesięcy od daty ich publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Zdrowia.

Plik pdf z dokładnym opisem wymagań stawianych przez Centrum e-Zdrowia można również przejrzeć korzystając z czytnika poniżej.

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne dla systemów usługodawców