Zdrowie psychiczne z cyfrowym wsparciem

05-11-2020
/ Adobestock

Narzędzia cyfrowe wspierające zdrowie psychiczne oraz światowe osiągnięcia w tym obszarze opieki będą tematem sesji „Cyfrowe rozwiązania w zdrowiu psychicznym” na zakończenie drugiego dnia Forum e-Zdrowia 2020. Szczególne miejsce zajmą rozwiązania problemów spowodowanych przez lockdown wywołany pandemią COVID-19.

Odosobnienie, izolacja chorych, konieczność utrzymania dystansu społecznego, a także fundamentalna zmiana przyzwyczajeń i trybu życia to skutki pandemii najmocniej oddziaływujące na naszą psychikę. Wiele badań wskazuje, że osoby doświadczające negatywnych skutków pandemii mają objawy porównywalne z PTSD (zespołem stresu pourazowego). Lockdown u wielu pacjentów spotęgował również istniejące wcześniej problemy ze zdrowiem psychicznym, m.in. uzależnienia i lęki.

Czy i w jaki sposób rozwiązania określane jako digital mental health mogą stanowić odpowiedź na te problemy? – Termin digital mental health, który nie znalazł w języku polskim powszechnie uznanego tłumaczenia, określa szeroką gamę cyfrowych rozwiązań wspierających zdrowie psychiczne człowieka – wyjaśnia Piotr Popowski z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i przewodniczący Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych, moderator sesji „Cyfrowe rozwiązania w zdrowiu psychicznym”. – Po pierwsze, przedstawimy, czym jest digital mental health i to, co w tej dziedzinie się dzieje na świecie. Po drugie zademonstrujemy sposoby wykorzystania rozwiązań digital mental health w okresie pandemii COVID-19. Po trzecie wreszcie, pokażemy, w jaki sposób cyfrowe narzędzia zmienią podejście do zdrowia psychicznego w przyszłości – zapowiada Piotr Popowski.

Potrzeby psychiczne ludzi wynikające z dynamicznych zmian w okresie pandemii to jednak tylko część problematyki, którą poruszą uczestnicy sesji. Prezentowane będą m.in. narzędzia w zakresie diagnostyki zaburzeń psychicznych oraz narzędzia do monitorowania stanu zdrowia. Zaproszeni eksperci przedyskutują również efektywność terapii zaburzeń psychicznych przy wykorzystaniu narzędzi cyfrowych.

W tym kontekście poruszona zostanie kwestia zdrowia psychicznego u osób z chorobami przewlekłymi, takimi jak cukrzyca. – Okres lockdownu, to czas, w którym problemy zdrowotne nawarstwiają się, potęgują; również problemy psychiczne. Osoby chore przewlekle podlegają obniżeniu nastroju znacznie częściej i intensywnej – podkreśla Piotr Popowski.

Podczas sesji przedstawione zostaną również doświadczenia samorządów lokalnych i problemy zgłaszane przez ich mieszkańców, w tym grup szczególnie narażonych na problemy zdrowia psychicznego: dzieci, młodzieży i osób starszych. Uczestnicy dyskusji zastanowią się, na ile cyfrowe rozwiązania wspierające monitorowanie zdrowia i terapię zaburzeń psychicznych mogą być przydatne w sytuacji braku pracowników medycznych, psychiatrów i opiekunów.

Wprowadzeniem do dyskusji na temat cyfrowych narzędzi dla zdrowia psychicznego będą wystąpienia prof. Anny Odone z Uniwersytetu w Pawii reprezentującej Europejskie Stowarzyszenie Zdrowia Publicznego (EUPHA), Magdaleny Czarzyńskiej-Jachim, wiceprezydent Miasta Sopotu oraz Piotra Popowskiego, który będzie również moderował debatę. Wezmą w niej udział Grzegorz Saj, dyrektor Departamentu ds. Zdrowia Psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, Marek Balicki, kierownik Biura ds. Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, prof. Marek Krzystanek ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Sekcji Naukowej Telepsychiatrii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Monika Zamarlik, prezes Federacji Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę.

Sesja zaplanowana jest na godz. 17. w środę 18 listopada 2020 podczas Forum e-Zdrowia 2020. Na to wydarzenie można się już rejestrować.