eSzpital i trendy IT w ochronie zdrowia

Hasło „bezpieczny szpital” w ostatnim czasie nabrało nowego znaczenia. Obecność pacjentów i specyfika opieki medycznej w szpitalach wymuszają zapewnienie wielopoziomowego systemu bezpieczeństwa obejmującego wszystkie zdarzenia począwszy od parkowania i zgłoszenia w rejestracji, przez wizytę u specjalisty, hospitalizację, aż po wypis.

COVID-19 zwrócił nam uwagę na kwestie bezpieczeństwa personelu medycznego i pacjentów. Stosowanie procedur bezpieczeństwa, w tym używania środków ochrony osobistej, powoduje zmęczenie medyków, przez co zwiększa się ryzyko popełnienia błędu. Dlatego praca w warunkach szczególnego zagrożenia wymaga wsparcia przez środki techniczne poprawiające komunikację, efektywność i komfort pracy.

Dzisiejsza technologia umożliwia zapewnienie wysokiego poziomu opieki bez konieczności częstego fizycznego kontaktu z pacjentem, co powoduje wzrost poziomu bezpieczeństwa zarówno personelu jak i pacjentów.

„Pandemia jaka dotknęła świat na początku roku 2020 uświadomiła nam, jak ważna jest e-medycyna i e-narzędzia ją wspierające. Wykazała nam konieczność ograniczenia fizycznego kontaktu personelu medycznego z pacjentem, a jednocześnie nasilenie innych form kontaktów dające poczucie bezpieczeństwa obu stronom. Świat medyczny po pandemii nie pozostanie taki sam – musi się szybko zmieniać, aby bezpiecznie stawić czoła przyszłym możliwym wyzwaniom” – podkreśla Andrzej Sokołowski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych.

Dlatego Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych (OSSP) proponuje bezpieczne rozwiązania, które mogą stanowić istotny element funkcjonowania nowoczesnego eSzpitala.  Rozwiązania takie dostarczane są przez wyspecjalizowane firmy, w tym przez KOMA NORD – partnera OSSP.

Komunikacja medyczna

Komunikacja personelu i urządzeń jest fundamentem działania eSzpitala. Musi być szybka, bezpieczna i skuteczna. Nie ogranicza się ona do zapewnienia łączności personelowi medycznemu i administracyjnemu, ale pozwala na zautomatyzowane przekazywanie danych między urządzeniami. Oddzielnym aspektem funkcjonowania systemu komunikacyjnego jest obsługa pacjenta – kolejkowanie oraz ułatwienia nawigacyjne w szpitalu.

Sieci Wi-Fi / LAN

Sieci LAN i WAN to podstawa współczesnej infrastruktury IT w każdej organizacji. Poprawne zaprojektowanie rozwiązań sieciowych ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia komunikacji w całym kompleksie medycznym, udanego wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentu (w szczególności elektronicznej dokumentacji medycznej) i świadczenia wielu e-usług.

Telefonia Wi-Fi

System komunikacji bezprzewodowej personelu medycznego oparty na sprawdzonej technologii VoWi-Fi, która łączy wielofunkcyjny telefon Wi-Fi z funkcją pagera i zabezpieczenia pracownika, wykorzystując bezprzewodową sieć Wi-Fi. Rozwiązanie powinno gwarantować pełne pokrycie sygnałem oraz nieprzerwaną komunikację głosową, kompatybilną z rozwiązaniami Real Time Location System (RTLS).

Wizualizacja i nawigacja

Kompleksowe rozwiązanie kwestii zarządzania przepływem, obsługą oraz komunikacją pacjentów w szpitalu łączy funkcjonalności systemu kolejkowego, zarządzania informacją przy gabinetach wraz z wskazówkami drogi dojścia w oparciu o trójwymiarową wizualizację całego kompleksu szpitalnego ze szczegółowym odwzorowaniem wnętrza budynku. Obecnie dostępne rozwiązania ułatwiają dostęp pacjenta do właściwego gabinetu lekarskiego oraz eliminują problemy wynikające z naturalnego przemieszczania się personelu medycznego.

Systemy kolejkowe

Dzięki zintegrowanym narzędziom, służącym do zarządzania przepływem i obsługą pacjentów szpitale i przychodnie podnoszą komfort i efektywność pracy swojego personelu. Zapewniają też pozytywny wizerunek w opinii pacjenta, regulując kolejki do stanowisk rejestracji, gabinetów lekarskich, gabinetów zabiegowych, pracowni diagnostyki obrazowej i sal rehabilitacyjnych. System komunikacyjno-informacyjny łączy funkcjonalności systemu kolejkowego z funkcją wyświetlania treści multimedialnych i rezerwacji internetowej

Zarządzanie placówką medyczną

Wykorzystanie nowoczesnych technologii do zarządzania szpitalem może zoptymalizować koszty jego funkcjonowania i zwiększyć przychody. Sprawdzone rozwiązania pozwalają m.in. skomercjalizować parkingi, a systemy automatycznej rejestracji pozwolą na redukcję kosztów zatrudnienia.

Organizacja pracy

Terminale mobilne zapewniają pielęgniarkom szybszy dostęp do informacji wraz z możliwością komunikacji z lekarzem bez odchodzenia od łóżka pacjenta, a także zapewniają ciągły monitoring alarmów, pozwalając w krótszym czasie wykonać większą liczbę zadań.

Konsolidowanie odrębnych narzędzi w jeden system pozwala ograniczać zbędne zakłócenia pracy, dzięki możliwości ustalenia kolejności zadań i wysyłanych wiadomości.

Zarządzanie parkingiem

Zautomatyzowany system parkingowy pozwala efektywnie zarządzać miejscami parkingowymi dla pacjentów i pracowników placówki medycznej. Stanowi też istotne źródło dodatkowych przychodów z działalności pozaleczniczej.

Taki system identyfikuje pojazdy odczytując ich numery rejestracyjne i pozwala na bezpłatny wjazd na teren szpitala uprawnionym pojazdom. Aplikacja umożliwia automatyczne rozliczanie wjazdów pozostałych pojazdów należących np. do osób prywatnych korzystających z miejsc parkingowych na terenie szpitala.

Monitoring temperatury i wilgotności powietrza

System do stacjonarnego, bezprzewodowego monitorowania temperatury i wilgotności w pomieszczeniach szpitalnych umożliwia stałą kontrolę wartości mierzonych parametrów i uruchamia alarm w przypadku przekroczenia wartości temperatury bądź wilgotności. Przy wykorzystaniu czujników i rejestratorów temperatury można wykonać instalację pomiarową odpowiadającą wymaganiom prawa farmaceutycznego, a system informatyczny będzie generował raporty potwierdzające stosowanie dobrych praktyk dystrybucyjnych.

Śledzenie zasobów

Wykorzystanie technologii RTLS (Real Time Location System) bazującej na etykietach RFID (Radio Frequency Identification) w szpitalu optymalizuje i upraszcza zarządzanie zasobami i wyposażeniem szpitala. Pozwala zlokalizować dowolne urządzenia w obiekcie wykorzystując odpowiednio skonfigurowaną sieć Wi-Fi.

Pozwala też w pełni automatyczne monitorować mobilną aparaturę medyczną lub sprzęt używany przez pacjentów, jak np. wózki inwalidzkie. W przypadku próby kradzieży, opuszczenie przez urządzenie terenu szpitala lub wyznaczonej dozwolonej strefy generuje automatycznie alarm i umożliwia szybkie podjęcie działań interwencyjnych.

Bezpieczeństwo

Zagrożenia związane z alarmami zajmują pierwsze miejsce na szpitalnych listach technologicznych zagrożeń zdrowia. Sprawdzone i skalowalne rozwiązania pozwolą zabezpieczyć placówki medyczne oraz zdrowie pacjentów.

Bezpieczeństwo personelu

Odpowiednie systemy przywoławcze pozwalają zminimalizować czas odpowiedzi na alarmy związane z bezpieczeństwem personelu medycznego. Ten czuje się bezpieczniej, wiedząc, że współpracownicy i pracownicy ochrony mogą szybko podjąć akcję ratunkową. Możliwa integracja z systemem RTLS pozwala szybko zlokalizować zagrożonych pracowników medycznych i dodatkowo skrócić czas interwencji.

Bezpieczeństwo pacjentów

Bezpieczeństwo pacjentów wiąże się ściśle z możliwością wyzwolenia alarmu, niezależnie od miejsca jego pobytu w szpitalu. Systemy bezprzewodowe zintegrowane z systemem lokalizacji pozwalają przekazać dane potrzebne do szybkiej lokalizacji pacjenta w sytuacji zagrażającej jego zdrowiu i życiu. Dodatkowo, integracja stacjonarnych lub mobilnych monitorów czynności życiowych z systemami przywoławczymi umożliwia przeprowadzenie bardzo szybkiej akcji ratunkowej w sytuacji zagrożenia życia pacjenta.

Kontrola dostępu

Codzienność funkcjonowania jednostki medycznej to przemieszczanie się pomiędzy obszarami ogólnodostępnymi, a strefami z ograniczonym lub ściśle ograniczonym dostępem, z których musi korzystać personel medyczny, obsługowy i serwisowy. Wykorzystanie systemu kontroli dostępu znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa osób znajdujących się w budynku jednocześnie nie ograniczając zaplanowanej swobody poruszania się. System jest w stanie kontrolować ruch pacjentów i personelu z zachowaniem ściśle ustalonych reguł. Dodatkowym niezwykle istotnym elementem systemu w kontekście ochrony epidemiologicznej jest kontrola temperatury na wejściach do szpitala/przychodni.

Zabezpieczenia danych

W czasach powszechnej informatyzacji szpitali bezpieczeństwo danych medycznych nabiera nowego, szczególnego znaczenia. W okresie niepewności oraz zmian, często wprowadzanych w pośpiechu i bez przygotowania, szpital musi mieć pewność, że dane są bezpieczne i odporne na ataki z zewnątrz. Odpowiedni dobór oprogramowania i systemów bezpieczeństwa pozwala zabezpieczyć dane wrażliwe pacjentów oraz dostęp do całej infrastruktury sieciowej w szpitalu.


Przeczytaj całe opracowanie Trendy IT w ochronie Zdrowia eSzpital.

Maciej Wiśniewski
Business Development Manager z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży ICT

Specjalizuje się w dziedzinie rozwiązań dla sektora ochrony zdrowia. Uczestniczył w licznych projektach wdrożeniowych i R&D. Współpracuje z firmą KOMA NORD – Członkiem Wspierającym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych.

Wydarzenia

« Wrzesień 2022 » loading...
PWŚCPSN
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2