Cyfrowe zdrowie po pandemii: trwały element obszaru zdrowia

29-06-2020 / Artur Pruszko

Zapraszamy do aktywnego korzystania i współpracy przy cyfrowej platformie Forum e-Zdrowia – narzędzia komunikacji interesariuszy ekosystemu e-zdrowia.

Pandemia koronawirusa ograniczyła dostęp do usług medycznych, jakie wcześniej znaliśmy, więc błyskawicznie zaczęliśmy przyjmować propozycje oparte na cyfrowych rozwiązaniach. Zdalne porady, e-recepta, wsparcie rozlicznych aplikacji mobilnych czy algorytmów sztucznej inteligencji, wykorzystanie urządzeń, w tym wearables i robotów to tylko niektóre z licznych przykładów.

Konieczność skorzystania z rozwiązań cyfrowego zdrowia podczas pandemii sprawiała, iż godziliśmy się na przyjęcie pewnych ryzyk i niedoskonałości, które wcześniej uznawaliśmy za istotne bariery, a w rzeczywistości okazały się one być się być mniejsze niż sądziliśmy i znacznie mniej dolegliwe, niż wcześniej przypuszczaliśmy. Akceptacja cyfrowego zdrowia jako trwałego i przynoszącego istotne korzyści elementu sytemu zdrowia stała się faktem. Cyfrowe zdrowie potwierdziło swoją użyteczność i ani pacjenci, ani profesjonaliści medyczni nie chcą rezygnować z tego, co się sprawdziło. Przed nami jeszcze wiele wyzwań, ale zasadniczy przełom w implementacji cyfrowego zdrowia już się dokonał. Teraz czas na praktyczne działania, krok po kroku realizujące cyfrową transformację obszaru zdrowia.

Podczas naszych spotkań i dyskusji w trakcie kolejnych edycji Forum e-Zdrowia wskazywaliśmy na znaczący, istotny potencjał cyfrowych rozwiązań pozwalających na radykalną zmianę systemu zdrowia. Cyfrowa transformacja, której centrum stanowi osoba/pacjent i której fundamentem jest współdziałanie na rzecz pacjenta, staje się dzisiaj bardziej realna. Dziś oddajemy Wam cyfrową wersję Forum e-Zdrowia, platformę do dzielenia się doświadczeniami i wiedzą, platformę inspiracji i motywacji do pracy na rzecz cyfrowej transformacji. Naszymi działaniami chcemy przyczynić się do:

  • identyfikacji potencjalnych korzyści i sposobów ich uzyskiwania / realizacji,
  • identyfikacji ryzyk i wskazywania sposobów ich adresowania,
  • wskazywania działań i rozwiązań, które w praktyce zmieniają obszar zdrowia.

Jesteśmy przekonani, iż wykorzystując cyfrowe zdrowie możemy:

  • zapewnić lepsze zdrowie osoby i populacji,
  • wspierać personalizowaną opiekę zdrowotną z zachowaniem prywatności i poszanowania godności każdej osoby.

W nowej odsłonie kontynuujemy dotychczasowe wątki Forum e-Zdrowia, w tym:

  • inspiracje oraz aktualności z kraju i świata,
  • dobre praktyki
  • przegląd technologii
  • edukację / webinaria
  • debaty ekspertów, dyskusję o kluczowych wyzwaniach i dylematach oraz kluczowych decyzjach.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych sukcesem e-zdrowia/ digital health do współudziału w tworzeniu serwisu. Każdy głos jest dla nas ważny.

Artur Pruszko
Dyrektor Forum e-Zdrowia

Artur Pruszko jest doktorem nauk matematycznych (IM PAN), managerem (MBA, University of Minnesota), ekspertem z wieloletnią praktyką w zakresie strategii, rozwoju biznesowego, zarządzania projektami inwestycyjnymi oraz restrukturyzacji.

Ekspert w branży teleinformatycznej z wieloletnia praktyką w zarządzaniu strategicznym między innymi w Telekomunikacji Polskiej, gdzie pełnił funkcje managerskie w Departamencie Strategii oraz Departamencie Rozwoju Biznesowego i Analiz Strategicznych, a następnie w funduszu private equity oraz prowadzącą aktywność doradczą.
Prowadzi również projekty w dotyczące poprawy efektywności w ochronie zdrowia, w tym w zakresie telemedycyny i e-zdrowia (eHealth).