Forum e-Zdrowia 2020: Cyfrowe zdrowie w czasie przełomu

24-11-2020

Transformacja wykorzystująca nowoczesne technologie zmieni sposób funkcjonowania całego systemu opieki zdrowotnej. Potrzeba do tego jednak współpracy wszystkich interesariuszy, a przede wszystkim silnego przywództwa i woli, aby tę transformację przeprowadzić – podkreślali liderzy i eksperci podczas Forum e-Zdrowia 2020.

Tegoroczne Forum to już piąta edycja największej konferencji poświęconej wyłącznie cyfryzacji zdrowia, odbywającej się cyklicznie od 2016 roku w Sopocie i Gdańsku. W tym roku, ze względu na zagrożenie epidemiczne, Forum odbywało się w formule online. Podczas trzydniowych obrad, goście łączyli się ze specjalnie stworzonym studiem telewizyjnym w Warszawie.

Efekty pandemii COVID-19 oraz zmiany, które wymusiła w systemie ochrony zdrowia, były najważniejszymi tematami Forum. Uczestnicy podkreślali m.in., że teleporady z dnia na dzień stały się dominującym sposobem korzystania z usług lekarzy, jednak nie zawsze przekonywały do siebie pacjentów.

– W pierwszym etapie pandemii e-zdrowie odegrało ogromną rolę. Przede wszystkim polegało to na popularyzacji teleporad, które stały się podstawowym środkiem komunikacji pacjenta z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej – mówił Minister Zdrowia Adam Niedzielski w specjalnym przesłaniu skierowanym do uczestników Forum. – W ramach teleporady mogliśmy otrzymać e-receptę, a za chwilę otrzymamy e-skierowanie, którego pilotaż już trwa. Za jakiś czas, w perspektywie pół roku, to wszystko będzie zapisane w postaci e-dokumentacji. Ta e-dokumentacja to przewrót kopernikański, fundamentalna zmiana, bo dostęp do tej dokumentacji z każdego punktu na świecie, to jest coś, czego wszyscy oczekujemy.

Minister Niedzielski zapowiedział również kierunek zmian w systemie ochrony zdrowia i przywiązywanie większej wagi do wdrażania innowacyjnych rozwiązań. – E-zdrowie to fundament, który pozwala rozwijać inne usługi. Nasz system jest cały czas hermetyczny na innowacje. Innowacji nam brakuje, a system publiczny powinien co najmniej nadążać za systemem prywatnym. Dlatego zdecydowałem się powołać podsekretarz stanu, która zajmie się tym zagadnieniem, pod której nadzorem będzie działać Departament Innowacji. Rolą departamentu nie będzie już tylko zajmowanie się podstawowymi usługami e-zdrowia, ale również dbanie o to, żeby przez pilotaże, przez wdrażanie dobrych pomysłów, nasz system publiczny stał się innowacyjny – powiedział Minister Zdrowia Adam Niedzielski.

Na zmiany spowodowane pandemią zwróciła również przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia Beata Małecka-Libera. – Jeszcze rok temu nikt nie pomyślałby, aby taką konferencję zorganizować w takiej formie. A dziś wszyscy jesteśmy online. Świat wokół nas się zmienił. Epidemia i wirus, tematy, które były tak odległe i nas nie dotyczyły, stały się priorytetem i wyzwaniem, z którym musimy się zmierzyć.

Senator Małecka-Libera podkreślała konieczności edukowania pacjentów i przekonywania opinii publicznej do nowych technologii. – Na sytuację z pandemią nakłada się drugi obszar, czyli informatyka, telemedycyna, wszystko co pomaga ochronie zdrowia. Te innowacje, podobnie jak koronawirus, budzą wiele emocji i lęku. Część społeczeństwa nie rozumie, na czym ma polegać ten rozwój maszyn, gdzie nie będzie kontaktu z lekarzem i pielęgniarką. To są nowe wyzwania zdrowia publicznego. Chciałabym, abyśmy rozmawiali nie tylko o telemedycynie, o rozwiązaniach ułatwiających medykom pracę, ale również o tym w jaki sposób społeczeństwo odbiera te zmiany. Jesteśmy na etapie ogromnej transformacji zdrowia publicznego, dlatego nie bez znaczenia jest świadomość społeczeństwa. Nie bez znaczenia są też przywódcy, którzy będą przez tę zmianę nas przeprowadzać – podkreślała senator Beata Małecka-Libera.

O szerokim kontekście funkcjonowania ekosystemu e-zdrowia mówił natomiast Artur Pruszko, dyrektor Forum e-Zdrowia. – Żyjemy w czasach, w których samo „bycie cyfrowym” nie jest już żadnym wyróżnikiem. Kryzys wywołany pojawieniem się koronawirusa tylko te zmiany przyspieszył. Doświadczyliśmy pogorszenia zdolności systemu do zapewnienia poziomu opieki. Szansą jest jednak wdrożenie nowego sposobu myślenia o opiece zdrowotnej – takiego, który wykorzystuje nowe technologie, tworząc system złożony z wielu komponentów i interesariuszy. Tylko taki model pozwala myśleć o wejściu na ścieżkę dynamicznego wzrostu – podkreślał twórca Forum.

Organizatorami Forum e-Zdrowia są Centrum Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych (PTPZ) we współpracy z Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) Europe oraz Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS).