Postawmy na sztuczną inteligencję w medycynie

17-08-2020 / Piotr Mieczkowski
Wdrożenie technologii sztucznej inteligencji może okazać się ratunkiem dla polskiego systemu ochrony zdrowia / Gerd Alrmann, Pixabay

Skrócenie kolejek do specjalistów, odciążenie lekarzy, ale przede wszystkim polepszenie opieki nad pacjentem stanie się możliwe dzięki szerszemu wykorzystaniu AI w sektorze zdrowia – pisze Piotr Mieczkowski, dyrektor zarządzający Fundacji Digital Poland.

Dokument „Założenia do strategii AI w Polsce”, stworzony w 2018 r. przez Grupę Roboczą przy Ministrze Cyfryzacji, wskazuje obszar zdrowia jako jeden z sektorów w Polsce, który może znacząco rozwinąć się dzięki sztucznej inteligencji. Podobnie stwierdzono w dokumencie „Polityka Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce” przekazanym przez Ministerstwo Cyfryzacji w 2019 r. do konsultacji. Zapisy znajdą się również w końcowym dokumencie opublikowanym przez rząd na jesieni 2020, prezentującym politykę rozwoju AI w Polsce.

Lekarze potrzebują wsparcia

Wśród instrumentów zaproponowanych do pobudzenia rozwoju AI w Polsce znalazł się specjalny program w Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o nazwie INFOSTRATEG. Sam program zostanie formalnie ogłoszony w najbliższych miesiącach, a dzięki publicznym konsultacjom dokumentu już wiemy, że znalazły się w nim propozycje rozwoju AI w sektorze zdrowia. Program o wartości kilkuset milionów złotych zakłada wykorzystanie AI poprzez m.in. stworzenie inteligentnego systemu przetwarzania mowy dla lekarzy, rozpoznawania obrazów medycznych, diagnostyki wrodzonych wad metabolizmu w badaniach przesiewowych noworodków, czy analizę polskich danych medycznych.

W czasach pandemii szczególnie obiecująco brzmi system przetwarzania mowy dla lekarza, który ma być swoistym asystentem lekarza, pozwalającym na skrócenie czasu, jaki potrzebuje lekarz na wypisanie recepty czy opisanie choroby pacjenta. Obecnie Polacy przeciętnie czekają 3,4 miesiąca na wizytę u lekarza. Jednym z powodów jest czas, jaki spędza lekarz na zapisaniu recepty czy opisu choroby w komputerze podczas rozmowy z pacjentem. Z pomocą przyjdzie asystent lekarza zamieniający automatycznie jego słowa na tekst, co znacząco skróci czas pracy lekarza z komputerem.

Warto inwestować w automatyzację

Algorytmy sztucznej inteligencji nie działają bez dostępu do danych, na bazie których mogą się one nauczyć wybranej tematyki. Właśnie dlatego kluczowa jest cyfryzacja i przygotowanie zbiorów danych w medycynie. Program INFOSTRATEG pozwoli na opracowanie uniwersalnych narzędzi do analizy i opisu różnego typu obrazów medycznych. W szczególności stworzone techniki powinny: dawać możliwość wyszukiwania i oznaczania różnych obszarów o różnej charakterystyce na zdjęciach, rozpoznawać, czy oznaczone obszary mogą być związane z jakąś chorobą, dostarczać możliwe informacje analityczne dla badanych zdjęć i wyróżnionych obszarów, wyjaśniać powody przedstawionej diagnozy, tzn. opisywać występujące patologiczne obszary na zdjęciu i wyjaśniać ewentualne przyczyny, dlaczego zostały tak zakwalifikowane.

Ważnym celem tego działania jest też stworzenie szerokiego zbioru danych testowych, które demonstrowałyby różne scenariusze użycia, a także pozwalałyby na zwiększenie szczegółów w generowanych opisach. Realizacja tego zadania przyczyni się bezpośrednio do poprawy jakości diagnostyki obrazowej. Aktualnie istniejące systemy rozpoznawania obrazów nie są jeszcze gotowe do użytku w praktyce medycznej ze względu na brak wymienialności, tzn. często podejmują decyzje na podstawie nieadekwatnych przesłanek.

Remedium na problemy ochrony zdrowia

Dlaczego warto, by rząd inwestował w rozwój AI w medycynie? To przede wszystkim polepszenie i zautomatyzowanie obsługi pacjenta poprzez realizację chatbotów dostępnych dla lekarza czy asystentów lekarza.

W związku jednak z faktem, że polskie społeczeństwo się starzeje, a nasz kraj znacząco się wyludnia, grozi nam utrudniony dostęp do lekarzy. Konieczne jest zatem usprawnienie procesu realizacji badań i zaoferowania ich jak najszerszemu gronu. Właśnie dlatego należy wspomóc rozwój cyfrowej diagnostyki i automatyzację badań, co znacząco przełoży się również na niższe koszty obsługi pacjenta.

Sztuczna inteligencja może również skrócić kolejkę do lekarza, a w szczególności zmieniać dynamicznie kolejność pacjentów w kolejce analizując przy tym stan pacjenta. Mając na uwadze ogromny potencjał, jaki niesie ta technologia mam nadzieję, że już tej jesieni rząd inwestując w AI, przyczyni się do znacznego polepszenia działania sektora zdrowia w Polsce.

Piotr Mieczkowski
Dyrektor wykonawczy Fundacji Digital Poland

Piotr Mieczkowski posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji biznesowych i technicznych projektów realizowanych dla sektorów TMT/ICT, w tym regulatorów rynku oraz ministerstw. Obecnie kieruje pracami Fundacji Digital Poland, która ma na celu sprawić, by Polska stała się jednym z wiodących ośrodków cyfrowej innowacji w Europie oraz przekuć wyzwania związane z cyfryzacją na szanse dla polskiej gospodarki. Pracował również dla EY, Cyfrowego Polsatu, Plusa, Orange Polska, Shell Polska.

Ma również praktyczne doświadczenie w zakresie cyfrowej transformacji, procesów biznesowych, doradztwa strategicznego, regulacji rynku telekomunikacyjnego, mediów i nowych technologii, wyceny, zarządzania projektami, e-państwa i e-usług. Posiada przy tym aktualną wiedzę z takich zagadnień jak big data i monetyzacja danych, sztuczna inteligencja, chmura obliczeniowa, eZdrowie, Smart City, Internet Rzeczy czy 5G.

Piotr Mieczkowski jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Posiada szereg specjalistycznych certyfikatów, takich jak np. TOGAF, ITIL.