UE przyspiesza: 77 mln euro na inwestycje w europejską przestrzeń danych o zdrowiu

Komisja Europejska przekazuje pieniądze na budowę systemu wymiany danych medycznych / KE

Fundusze są częścią programu finansowego EU4Health na 2022 rok. Posłużą budowaniu infrastruktury wymiany informacji medycznych między państwami Unii Europejskiej.

Całkowity budżet programu EU4Health na ten rok to 835 mln euro. Plan na 2022 rok, zaakceptowany 14 stycznia przez Komisję Europejską, koncentruje się na czterech dziedzinach: przygotowaniach do kryzysów zdrowotnych, zapobieganiu chorobom, budowie odporności systemów ochrony zdrowia i pracowników medycznych i wreszcie cyfrowej transformacji.

Ten ostatni dział to przede wszystkim budowa europejskiej przestrzeni danych związanych ze zdrowiem (EHDS) – w tym transgranicznego systemu wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów. Europejska przestrzeń danych ma pozwolić również na wymianę danych o genomach, rejestrach pacjentów i wynikach leczenia. Dane o zdrowiu mogą być również wykorzystywane do prowadzenia badań naukowych i kształtowania polityk zdrowotnych w krajach Unii.

Pieniądze w postaci grantów lub wynagrodzenia za usługi mogą trafić do państw członkowskich i niektórych państwa trzecich, organizacji międzynarodowych i pozarządowych, a także do sektora prywatnego. Budżet nadzoruje powołana w 2021 roku nowa unijna agencja wykonawcza ds. zdrowia i cyfryzacji HaDEA.

Uruchomiony w 2021 roku program EU4Health ma na celu pomoc w wychodzeniu z pandemii COVID-19, budowanie odporności systemu opieki zdrowotnej w krajach unijnych i promocję innowacji technologicznych. Mimo, że pandemia ma daleko idące konsekwencje dla pacjentów, sam program nie będzie się jednak ograniczał tylko do reakcji na sytuacje kryzysowe, ale – wedle unijnych urzędników – ma być fundamentem tzw. europejskiej unii zdrowotnej.

Obecnie program ma cztery cele ogólne – poprawia zdrowia w Unii Europejskiej, zwalczanie transgranicznych zagrożeń dla zdrowia, poprawa jakości produktów leczniczych i wyrobów medycznych niezbędnych w sytuacji kryzysowej i wzmocnienie systemów ochrony zdrowia, w ramach których wyznaczono cele szczegółowe. Priorytetowo traktowana jest walka z zagrożeniami transgranicznymi (głównie w kontekście COVID-19), europejski plan walki z rakiem oraz strategia farmaceutyczna dla Europy. Istotna jest również kwestia cyfryzacji oraz poprawa wskaźnika szczepień.

Program będzie funkcjonował co najmniej do 2027 roku, a jego całkowity budżet w tym okresie to ok. 5,3 mld euro. Plan działań w ramach programu na ten rok można zobaczyć na stronie Komisji Europejskiej.

Piotr Kościelniak
Dziennikarz specjalizujący się w popularyzacji medycyny i nowych technologii, konsultant ds. wydawniczych

Piotr Kościelniak kierował grupą magazynów popularnonaukowych Focus w wydawnictwie Burda Media Polska, gdzie uruchomił nowe tytuły zajmujące się m.in. medycyną, nowymi technologiami, psychologią i historią. Wcześniej kierował działem Nauki w dzienniku „Rzeczpospolita”, w ramach którego tworzył m.in. Rzecz o Zdrowiu, Styl Życia, a także Ranking Szpitali. Laureat nagród dla popularyzatorów nauki i problematyki medycznej.