MZ: Kolejne zmiany w standardzie teleporad

Dzieci i seniorzy nie będą mogli korzystać z teleporad z POZ? / Freepik

Ograniczenia wiekowe dla pacjentów chcących skorzystać z teleporad wprowadza planowane rozporządzenie Ministra Zdrowia. Takich usług nie będzie można świadczyć dzieciom i seniorom. Projekt przewiduje jednak pewne wyjątki od tej reguły.

Nowe rozporządzenie zmieniające standard organizacyjny teleporad w placówkach POZ zakłada obowiązek bezpośredniego kontaktu z pacjentami, którzy nie ukończyli 6. roku życia lub skończyli 65. rok życia. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 marca 2021 roku. Zostały skierowane do krótkich, tylko pięciodniowych, konsultacji publicznych. Pisma w tej sprawie otrzymały 34 organizacje działające na rzecz ochrony zdrowia, zrzeszające lekarzy, pacjentów i przedsiębiorców.

„Powyższe rozwiązanie ma na celu wyeliminowanie możliwości realizacji teleporady w odniesieniu do najbardziej wrażliwych grup pacjentów, prezentujących zintensyfikowane oraz zróżnicowane potrzeby zdrowotne” – można przeczytać w uzasadnieniu na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego. „Powyższe skutkować będzie ograniczeniem sytuacji pogorszenia stanu zdrowia ze względu na opóźnienie rozpoznania stanu chorobowego lub brak zastosowania właściwego postępowania diagnostyczno-leczniczego w przypadku dzieci oraz seniorów”.

Projekt rozporządzenia przewiduje jednak wyjątki od tych ograniczeń. Podczas zdalnej konsultacji wszyscy pacjenci, niezależnie od wieku, będą nadal mogli uzyskać receptę na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, zlecenie zaopatrzenie w wyroby medyczne, czy zaświadczenia niewymagające bezpośredniej wizyty pacjenta w placówce POZ. Rozporządzenie nie obejmuje również placówek AOS i lekarzy specjalistów, takich jak kardiolodzy i diabetolodzy, z pomocy których osoby starsze często korzystają. W tych przypadkach konsultacja telefoniczna czy internetowa nadal będzie możliwa niezależnie od wieku pacjenta.

Planowane przez Ministerstwo Zdrowia zmiany w standardzie udzielania teleporad są kolejnymi wprowadzanymi w ostatnim czasie w ekspresowym tempie. Od końca stycznia obowiązuje rozporządzenie regulujące terminy udzielania świadczeń zdalnych.

Zdjęcie: Family photo created by freepik – www.freepik.com

Piotr Kościelniak
Dziennikarz specjalizujący się w popularyzacji medycyny i nowych technologii, konsultant ds. wydawniczych

Piotr Kościelniak kierował grupą magazynów popularnonaukowych Focus w wydawnictwie Burda Media Polska, gdzie uruchomił nowe tytuły zajmujące się m.in. medycyną, nowymi technologiami, psychologią i historią. Wcześniej kierował działem Nauki w dzienniku „Rzeczpospolita”, w ramach którego tworzył m.in. Rzecz o Zdrowiu, Styl Życia, a także Ranking Szpitali. Laureat nagród dla popularyzatorów nauki i problematyki medycznej.

Wydarzenia

« Marzec 2023 » loading...
PWŚCPSN
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2