MZ: Kolejne zmiany w standardzie teleporad

Dzieci i seniorzy nie będą mogli korzystać z teleporad z POZ? / Freepik

Ograniczenia wiekowe dla pacjentów chcących skorzystać z teleporad wprowadza planowane rozporządzenie Ministra Zdrowia. Takich usług nie będzie można świadczyć dzieciom i seniorom. Projekt przewiduje jednak pewne wyjątki od tej reguły.

Nowe rozporządzenie zmieniające standard organizacyjny teleporad w placówkach POZ zakłada obowiązek bezpośredniego kontaktu z pacjentami, którzy nie ukończyli 6. roku życia lub skończyli 65. rok życia. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 marca 2021 roku. Zostały skierowane do krótkich, tylko pięciodniowych, konsultacji publicznych. Pisma w tej sprawie otrzymały 34 organizacje działające na rzecz ochrony zdrowia, zrzeszające lekarzy, pacjentów i przedsiębiorców.

„Powyższe rozwiązanie ma na celu wyeliminowanie możliwości realizacji teleporady w odniesieniu do najbardziej wrażliwych grup pacjentów, prezentujących zintensyfikowane oraz zróżnicowane potrzeby zdrowotne” – można przeczytać w uzasadnieniu na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego. „Powyższe skutkować będzie ograniczeniem sytuacji pogorszenia stanu zdrowia ze względu na opóźnienie rozpoznania stanu chorobowego lub brak zastosowania właściwego postępowania diagnostyczno-leczniczego w przypadku dzieci oraz seniorów”.

Projekt rozporządzenia przewiduje jednak wyjątki od tych ograniczeń. Podczas zdalnej konsultacji wszyscy pacjenci, niezależnie od wieku, będą nadal mogli uzyskać receptę na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, zlecenie zaopatrzenie w wyroby medyczne, czy zaświadczenia niewymagające bezpośredniej wizyty pacjenta w placówce POZ. Rozporządzenie nie obejmuje również placówek AOS i lekarzy specjalistów, takich jak kardiolodzy i diabetolodzy, z pomocy których osoby starsze często korzystają. W tych przypadkach konsultacja telefoniczna czy internetowa nadal będzie możliwa niezależnie od wieku pacjenta.

Planowane przez Ministerstwo Zdrowia zmiany w standardzie udzielania teleporad są kolejnymi wprowadzanymi w ostatnim czasie w ekspresowym tempie. Od końca stycznia obowiązuje rozporządzenie regulujące terminy udzielania świadczeń zdalnych.

Zdjęcie: Family photo created by freepik – www.freepik.com

Piotr Kościelniak
Dziennikarz specjalizujący się w popularyzacji medycyny i nowych technologii, konsultant ds. wydawniczych

Piotr Kościelniak kierował grupą magazynów popularnonaukowych Focus w wydawnictwie Burda Media Polska, gdzie uruchomił nowe tytuły zajmujące się m.in. medycyną, nowymi technologiami, psychologią i historią. Wcześniej kierował działem Nauki w dzienniku „Rzeczpospolita”, w ramach którego tworzył m.in. Rzecz o Zdrowiu, Styl Życia, a także Ranking Szpitali. Laureat nagród dla popularyzatorów nauki i problematyki medycznej.

Wydarzenia

« Lipiec 2021 » loading...
PWŚCPSN
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

Polecamy

Raport
Raport Deloitte: ochrona zdrowia po pandemii

Skutki wywołane wpływem pandemii COVID-19 na organizację systemów opieki zdrowotnej na świecie są nieodwracalne i zmuszą zarówno władze publiczne, jak i prywatnych świadczeniodawców do szybkiej adaptacji do nowej rzeczywistości. Zmieni się model oferowania usług zdrowotnych, świadomość konsumentów i sposób wykorzystania danych medycznych – twierdzą autorzy raportu Deloitte Insights „2021 global health care outlook. Accelerating industry change”.

Przegląd medycznych startupów w Polsce – „Top Disruptors in Healthcare”

115 polskich firm zgłosiło się do raportu „Top Disruptors in Healthcare 2021” stworzonego przez zespół Młodych Menedżerów Medycyny przy Polskiej Federacji Szpitali. Dokument został oficjalnie zaprezentowany podczas konferencji „AI w zdrowiu”.

Opinie
Wielka Brytania: jak oceniać cyfrowe narzędzia dla zdrowia

Brytyjska NHS wprowadziła nowe kryteria ewaluacji cyfrowych technologii zdrowotnych – w tym urządzeń ubieralnych i aplikacji. Mają one pomóc lekarzom, ubezpieczycielom i organizacjom opieki w lepszym wykorzystaniu takich rozwiązań dla dobra pacjentów.

Jak uwolnić potencjał cyfrowych terapeutyków

Nadchodzi nowa fala transformacji ochrony zdrowia: cyfrowe terapeutyki umożliwiające podniesienie jakości opieki medycznej przy jednoczesnym obniżeniu jej kosztów – prognozują eksperci EY. Nowe narzędzia wymagają jednak odmiennego podejścia rynkowego oraz wykorzystania doświadczenia i wiedzy wszystkich uczestników ekosystemu.