MZ: Kolejne zmiany w standardzie teleporad

Dzieci i seniorzy nie będą mogli korzystać z teleporad z POZ? / Freepik

Ograniczenia wiekowe dla pacjentów chcących skorzystać z teleporad wprowadza planowane rozporządzenie Ministra Zdrowia. Takich usług nie będzie można świadczyć dzieciom i seniorom. Projekt przewiduje jednak pewne wyjątki od tej reguły.

Nowe rozporządzenie zmieniające standard organizacyjny teleporad w placówkach POZ zakłada obowiązek bezpośredniego kontaktu z pacjentami, którzy nie ukończyli 6. roku życia lub skończyli 65. rok życia. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 marca 2021 roku. Zostały skierowane do krótkich, tylko pięciodniowych, konsultacji publicznych. Pisma w tej sprawie otrzymały 34 organizacje działające na rzecz ochrony zdrowia, zrzeszające lekarzy, pacjentów i przedsiębiorców.

„Powyższe rozwiązanie ma na celu wyeliminowanie możliwości realizacji teleporady w odniesieniu do najbardziej wrażliwych grup pacjentów, prezentujących zintensyfikowane oraz zróżnicowane potrzeby zdrowotne” – można przeczytać w uzasadnieniu na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego. „Powyższe skutkować będzie ograniczeniem sytuacji pogorszenia stanu zdrowia ze względu na opóźnienie rozpoznania stanu chorobowego lub brak zastosowania właściwego postępowania diagnostyczno-leczniczego w przypadku dzieci oraz seniorów”.

Projekt rozporządzenia przewiduje jednak wyjątki od tych ograniczeń. Podczas zdalnej konsultacji wszyscy pacjenci, niezależnie od wieku, będą nadal mogli uzyskać receptę na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, zlecenie zaopatrzenie w wyroby medyczne, czy zaświadczenia niewymagające bezpośredniej wizyty pacjenta w placówce POZ. Rozporządzenie nie obejmuje również placówek AOS i lekarzy specjalistów, takich jak kardiolodzy i diabetolodzy, z pomocy których osoby starsze często korzystają. W tych przypadkach konsultacja telefoniczna czy internetowa nadal będzie możliwa niezależnie od wieku pacjenta.

Planowane przez Ministerstwo Zdrowia zmiany w standardzie udzielania teleporad są kolejnymi wprowadzanymi w ostatnim czasie w ekspresowym tempie. Od końca stycznia obowiązuje rozporządzenie regulujące terminy udzielania świadczeń zdalnych.

Zdjęcie: Family photo created by freepik – www.freepik.com

Piotr Kościelniak
Dziennikarz specjalizujący się w popularyzacji medycyny i nowych technologii, konsultant ds. wydawniczych

Piotr Kościelniak kierował grupą magazynów popularnonaukowych Focus w wydawnictwie Burda Media Polska, gdzie uruchomił nowe tytuły zajmujące się m.in. medycyną, nowymi technologiami, psychologią i historią. Wcześniej kierował działem Nauki w dzienniku „Rzeczpospolita”, w ramach którego tworzył m.in. Rzecz o Zdrowiu, Styl Życia, a także Ranking Szpitali. Laureat nagród dla popularyzatorów nauki i problematyki medycznej.

Wydarzenia

« Luty 2021 » loading...
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Polecamy

Cyfrowe zdrowie w Europie – raport HIMSS

Kraje skandynawskie, Holandia i Estonia są najbardziej zaawansowane w cyfrowej transformacji usług zdrowotnych – wynika z najnowszego badania HIMSS Annual European Digital Health Survey 2021. I chociaż pandemia COVID-19 przyspieszyła wdrażanie takich usług, to eksperci podkreślają również, że kryzys ujawnił niedostateczną integrację systemów informatycznych i infrastruktury udostępniania danych w wielu krajach.

Cyfrowe terapie: trendy i szanse w 2021 roku

Rozwiązania wykorzystujące nowe technologie w opiece zdrowotnej nadal będą służyły pacjentom dotkniętym pandemią COVID-19. Większą popularność zyskają jednak internetowe platformy wspierające terapie nowotworów, chorób układu krążenia oraz związane z macierzyństwem – prognozuje brytyjska ORCHA specjalizująca się w analizie rynku cyfrowych terapeutyków.

Cyfrowe zdrowie: lekcje z 2020 roku, nadzieje na 2021 rok

Ostatnich 12 miesięcy upłynęło pod znakiem walki z pandemią, jednak w nowy rok wchodzimy ze sporą dawką uzasadnionego optymizmu – uważa ekspert w dziedzinie cyfrowej transformacji zdrowia dr Charles Alessi, dyrektor ds. klinicznych organizacji HIMSS.

Forum e-Zdrowia 2020: Najważniejsze wnioski dla Polski

Cyfrowe zdrowie to jeden ze strategicznych obszarów rozwoju opieki zdrowotnej, a także rozwoju gospodarczego na świecie, co pokazał kryzys związany z pandemią COVID-19. Transformacja wykorzystująca nowoczesne technologie zmieni obraz całego systemu opieki zdrowotnej i może wprowadzić go na nową trajektorię rozwoju. Potrzeba do tego współpracy wszystkich interesariuszy oraz ładu instytucjonalnego, a także przywództwa i determinacji, aby tę transformację przeprowadzić – to najważniejsze wnioski płynące z tegorocznego Forum e-Zdrowia.