Zaktualizowane wymagania techniczne dla usługodawców już obowiązują

Nowe wymagania techniczne są obowiązkowe dla podmiotów współpracujących z NFZ / Brett Sayles, Pexels

Opublikowana przez Centrum e-Zdrowia nowa wersja dokumentu „Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne dla systemów usługodawców”, uwzględniają uwagi przekazane podczas konsultacji publicznych, już obowiązuje. Zawiera ona specyfikację niezbędną do komunikacji z systemem P1, NFZ i ZUS.

Dokumentacja jest związana z realizacją Projektu P1, w którym uruchomiono obsługę e-recept, e-skierowań i elektronicznych deklaracji POZ, a także elektroniczną obsługę zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.  Obejmuje również trwający pilotaż obsługi zdarzeń medycznych i elektronicznej dokumentacji medycznej, a także funkcjonującą już obsługę elektronicznych zwolnień lekarskich przy wykorzystaniu systemów ZUS.

Nowe wymagania są aktualizacją wersji przedstawionej w lutym 2019 roku i mają być lepiej dopasowane do nowych funkcji uruchomionych od tego czasu. Zawierają m.in. wymagania związane z dostępem do internetu (szybkością łącza) i techniczne dotyczące standardu tworzonych dokumentów, ich zabezpieczenia oraz potwierdzania i weryfikacji tożsamości jednostki wystawiającej. Proces konsultacji dokumentu zakończył się 11 czerwca.

Zgodnie z przepisami ustawy usługodawcy mają obowiązek wdrożenia tych wymagań w terminie 9 miesięcy od dat publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw zdrowia. Serwis Info.eZdrowie skierował pytanie do Centrum e-Zdrowia w sprawie daty wejścia w życie zaktualizowanych wymagań.

„Publikacja z 13 lipca 2021 roku (https://cez.gov.pl/pl/aktualnosci/szczegoly/publikacja-zaktualizowanej-wersji-dokumentu-minimalne-wymagania-techniczne-i-funkcjonalne-dla-syste/) jest jedynie doprecyzowaniem i aktualizacją materiału „Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne dla systemów usługodawców” opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia w 2019 roku (https://www.gov.pl/web/zdrowie/minimalne-wymagania-dla-systemow-uslugodawcow), które weszły w życie po 9 miesiącach od ich publikacji” – poinformowało nas Centrum e-Zdrowia. „Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż zakres aktualizacji tego dokumentu obejmował jedynie wymagania związane z wejściem w życie ustawowych obowiązków wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej między usługodawcami za pośrednictwem Systemu Informacji medycznej (SIM) oraz przekazywania informacji o zdarzeniach medycznych do SIM, zaktualizowane wymagania obowiązują od dnia ich publikacji”.

Plik „Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne dla systemów usługodawców” można pobrać ze strony Centrum e-Zdrowia.

Piotr Kościelniak
Dziennikarz specjalizujący się w popularyzacji medycyny i nowych technologii, konsultant ds. wydawniczych

Piotr Kościelniak kierował grupą magazynów popularnonaukowych Focus w wydawnictwie Burda Media Polska, gdzie uruchomił nowe tytuły zajmujące się m.in. medycyną, nowymi technologiami, psychologią i historią. Wcześniej kierował działem Nauki w dzienniku „Rzeczpospolita”, w ramach którego tworzył m.in. Rzecz o Zdrowiu, Styl Życia, a także Ranking Szpitali. Laureat nagród dla popularyzatorów nauki i problematyki medycznej.