Chmura jest przyszłością telemedycyny

14-08-2020 / Rafał Pikuła

Rewolucja chmurowa ogarnia także branżę medyczną. Nowe systemy zarządzania cyfrowego w opiece zdrowotnej muszą być przygotowane do obsługi większej liczby urządzeń i działać w środowisku wielochmurowym.

Pisaliśmy niedawno, że gigant technologiczny IBM podpisał trzyletnią umowę dotyczącą chmury publicznej z Crown Commercial Services i UK Cabinet Office, zezwalającą na preferencyjne warunki handlowe dla organizacji sektora publicznego, w tym National Health Service. Umowa ma na celu przełamanie barier utrudniających wdrażanie chmury publicznej przez umożliwienie organizacjom sektora publicznego dostępu do usług bez uzależnienia od dostawcy i wykorzystania szybkości i sprawności chmury publicznej.

„Otwarta platforma chmury hybrydowej, zbudowana i zarządzana w oparciu o głęboką wiedzę branżową IBM, może umożliwić sektorowi publicznemu przyspieszenie innowacji i zaoferowanie bardziej elastycznego sposobu opracowywania nowych usług cyfrowych i zrobienia kolejnego kroku na drodze do chmury” – komentowała zmianę Janine Cook, wiceprezes ds. Sektora publicznego w IBM UK and Ireland.

Nowa generacja opieki

Tradycyjne rozwiązania do zarządzania urządzeniami cyfrowymi w służbie zdrowia zostały zaprojektowane z myślą o urządzeniach klinicznych pierwszej generacji – takich jak tablety dla lekarzy, aplikacje dla pacjentów i samoobsługowe kioski dla pacjentów w poczekalniach. Kolejną falą modernizacji mobilnej opieki zdrowotnej charakteryzują się wdrożenia Internetu Rzeczy Medycznych (IoMT). Obejmuje ona coraz większą liczbę urządzeń do zdalnej opieki, systemów integracji danych pacjentów, a także rozwiązań diagnostycznych wspieranych przez sztuczną inteligencję itd.

Dynamiczny rozwój Internetu Rzeczy Medycznych sprawia, że zwiększa się zapotrzebowanie na rozwiązania chmurowe – w tym na chmurę publiczną, prywatną i hybrydową.

Obecnie tylko 48 proc. urządzeń medycznych korzysta z mobilności, aby łączyć się z chmurą. Za pięć lat liczba ta zbliży się do 68 proc. Najbardziej innowacyjne urządzenia IoMT będą wykorzystywać sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, aby zapewnić kliniczną opiekę nad pacjentem zarówno w szpitalach, jak i poza nimi.

IoMT może poprawić diagnostykę lub wspierać opiekę profilaktyczną, także zdalnie. Powiązanie systemów w chmurze pozwala na „łączenie” stacjonarnego szpitala z domowymi oddziałami tj. domami pacjentów. Zmiana ta, napędzana przez IoMT, jest korzystna dla wszystkich osób zaangażowanych w opiekę zdrowotną. To możliwość zwiększenia opieki także przy ograniczonym personelu, czy – przykład z ostatnich miesięcy – w czasie pandemicznego lockdownu.

Technologia działająca w środowisku chmurowym może pozwolić na większą efektywność systemu zdrowia. Jest ona jeszcze ważniejsza w czasach, gdy zasoby systemu znajdują się pod ogromną presją. Poprawa wyników leczenia pacjentów wymaga lepszej koordynacji między różnymi organizacjami opieki zdrowotnej – szpitalami, lekarzami pierwszego kontaktu, ośrodkami odwykowymi i placówkami opieki domowej. A w tym pomoże tylko mobilna technologia. Innym ważnym aspektem jest wydajność przepływów pracy administracyjnej i integracja systemu wewnętrznego w celu zapewnienia przejrzystości opieki nad pacjentem, planowania, skierowań i rozliczeń. W tym przypadku także technologia jest rozwiązaniem.

Coraz więcej dostawców technologii i usług współpracuje bezpośrednio z organizacjami świadczącymi usługi zdrowotne, aby ulepszyć opiekę nad pacjentem dzięki narzędziom analitycznym, urządzeniom medycznym i innym innowacjom. Jeszcze dekadę temu dążenie do bezpiecznej, opartej na chmurze elektronicznej dokumentacji medycznej (EHR) współdzielonej między organizacjami było radykalnym pomysłem. Obecnie jest to standard i konieczność.

Nowa kultura zarządzania

Jeszcze do niedawna zarządzanie urządzeniami medycznymi odbywało się za pomocą arkuszy kalkulacyjnych. Takie, „archaiczne”, słabe zarządzanie mobilnymi urządzeniami medycznymi może również prowadzić do poważniejszych problemów – nieudanych audytów, problemów z wydajnością i zagrożeń bezpieczeństwa.Rozwiązania do zarządzania urządzeniami mobilnymi zostały zdefiniowane przez firmę Gartner w 2017 roku jako „klej łączący urządzenia mobilne z infrastrukturą przedsiębiorstwa”. Trzy lata później ta definicja została przeniesiona do chmury.

Arkusze kalkulacyjne, systemy ewidencji i oprogramowanie do zarządzania zasobami mobilnymi (MAM) nie wystarczą, aby poradzić sobie z ryzykiem związanym z wdrożeniami IoMT. Rozwiązania do zarządzania urządzeniami IoMT muszą oferować: konfigurowanie, udostępnianie, usuwanie,  obsługę urządzeń mobilnych, obsługę nietradycyjnych urządzeń, a także zdalne debugowanie i aktualizacje.

Cele i wyzwania

Każde nowe mobilne urządzenie monitorujące i aplikacja telezdrowia musi działać efektywnie w ramach większego ekosystemu urządzeń, aplikacji, sprzętu i systemów chmurowych opieki zdrowotnej. Interoperacyjność to aktualne wyzwanie, a innowatorzy są naciskani, aby przyjęli standardy, takie jak np. Android, aby zapewnić większą kompatybilność w przyszłości. Rozwiązanie problemu interoperacyjności w rosnącym IoMT jest konieczne, aby zwiększyć przejrzystość, efektywność kosztową i jakość.

Każde podłączone urządzenie medyczne wymaga struktury do bezpiecznego wdrażania i zarządzania. Gdy urządzenia są używane przez więcej niż jednego pacjenta, organizacje medyczne potrzebują niezawodnego sposobu na całkowite wyczyszczenie i zresetowanie urządzeń przed ponownym użyciem. Naruszenia danych i nieudane aktualizacje urządzeń mogą mieć druzgocący wpływ na prywatność i bezpieczeństwo danych.

Ponadto dostawcy opieki zdrowotnej spieszą się z innowacjami, ale nie mogą rezygnować z bezpieczeństwa. Muszą zademonstrować systemowe podejście do ochrony danych zdrowotnych organom regulacyjnym i pacjentom.

Trendy

Innowacyjne technologie działające w środowisku chmurowym to jedyna odpowiedź na złagodzenie niektórych problemów zdrowotnych. Istnieje natychmiastowe zapotrzebowanie na rozwiązania, które mogą skalować wdrażanie urządzeń i usprawnić bezdotykowe zarządzanie. Populacja pacjentów w dalszym ciągu się starzeje. Liczba dorosłych znacznie rośnie i przewiduje się, że w latach 2020-2060 podwoi się. Jednocześnie maleje liczba wykwalifikowanych pracowników opieki klinicznej. Przedsiębiorstwa opieki zdrowotnej muszą szybko wdrażać nowe modele opieki, aby zaspokoić potrzeby stale rosnącej populacji osób starszych, nawet przy kurczących się zasobach personelu medycznego.

Przewiduje się, że rozmiar IoMT wzrośnie o 41,67 proc. w latach 2020-2025. Przedsiębiorstwa opieki zdrowotnej stoją przed bezprecedensową potrzebą zwiększenia możliwości zarządzania mobilnymi urządzeniami medycznymi. Ta potrzeba jest realną nadzieją pacjentów.