Europejska konferencja HIMSS22 pod hasłem Delivering Next Gen Health and Care: The time is now

Budowa nowego systemu opieki zdrowotnej oraz inwestycje w transformację cyfrową będą głównymi tematami HIMSS22 European Health Conference & Exhibition w Helsinkach. Spotkanie ekspertów, decydentów i innowatorów rozpocznie się 16 czerwca 2022 roku i potrwa trzy dni.

Europejska konferencja HIMSS to jedna z największych inicjatyw poświęconych transformacji cyfrowej zdrowia organizowanych na kontynencie. W tym roku przebiega pod hasłem „Reimagine Health – Delivering Next Gen Health and Care: The time is now” – co jest wezwaniem do podjęcia konkretnych działań zmierzających do budowy nowego, „następnej generacji”, systemu ochrony zdrowia. Organizatorzy podkreślają, że najnowsze inicjatywy w Unii Europejskiej, takie jak Europejska Przestrzeń Danych dotyczących Zdrowia (EHDS), budowa Europejskiej Unii Zdrowotnej, czy uruchomienie takich instytucji jak HERA (unijny urząd ds. gotowości i reagowania na stany zagrożenia zdrowia) pokazują determinację Komisji Europejskiej we wprowadzaniu zmian w tym obszarze.

Dodatkowym bodźcem finansowym jest uruchomienie Funduszu Odbudowy, którego celem jest odbudowa gospodarek krajów UE po pandemii oraz budowa odporności na przyszłość. Budżet Funduszu to ok. 700 mld euro, w którym 13 mld euro przewidziano na cyfrową transformację opieki zdrowotnej i nauki medyczne. 

W europejskiej konferencji HIMSS22 weźmie udział ponad 120 ekspertów z całego świata. Przewidziano ponad 60 sesji na żywo, podczas których zaproszeni goście przedstawią najbardziej interesujące trendy w medycynie, organizacji opieki zdrowotnej oraz technologii. Przewidziano m.in. prezentacje dotyczące funkcjonowania nowoczesnych cyfrowych rozwiązań w Finlandii i Holandii oraz w krajach regionu DACH (Niemcy, Austria i Szwajcaria).

Specjalne miejsce zarezerwowano dla tematyki cyfrowej dojrzałości systemów ochrony zdrowia, integrowaniu danych oraz opieki transgranicznej i interoperacyjności. Będzie również mowa o propozycjach KE dotyczących budowy EHDS oraz wtórnego wykorzystania danych, nad czym pracuje TEHDAS. Przewidziano również sesje i warsztaty poświęcone teleopiece, sztucznej inteligencji, cyfrowym terapeutykom oraz zabezpieczeniom przed cyberatakami i wyciekami danych wrażliwych.

Rejestracja na HIMSS22 European Health Conference & Exhibition jest płatna. Więcej informacji na stronie HIMSS.

Piotr Kościelniak
Dziennikarz specjalizujący się w popularyzacji medycyny i nowych technologii, konsultant ds. wydawniczych

Piotr Kościelniak kierował grupą magazynów popularnonaukowych Focus w wydawnictwie Burda Media Polska, gdzie uruchomił nowe tytuły zajmujące się m.in. medycyną, nowymi technologiami, psychologią i historią. Wcześniej kierował działem Nauki w dzienniku „Rzeczpospolita”, w ramach którego tworzył m.in. Rzecz o Zdrowiu, Styl Życia, a także Ranking Szpitali. Laureat nagród dla popularyzatorów nauki i problematyki medycznej.