HIMSS21 & Health 2.0: europejski plan wyjścia z kryzysu po pandemii

Tematem numer jeden europejskiej konferencji HIMSS21 będzie proces wygaszania pandemii oraz odbudowy i wzmacniania systemów ochrony zdrowia w krajach Unii Europejskiej po kryzysie spowodowanym zachorowaniami na COVID-19.

Zbudowanie mechanizmów gwarantujących szybszą reakcję na zagrożenia pandemiczne, a także pozwalających wykorzystać solidarność między krajami – to najważniejsze cele Unii Europejskiej wychodzącej z kryzysu po COVID-19. Zdaniem organizatorów konferencji, globalne podejście do odbudowy – takie, w którym dane, odkrycia naukowe i szczepionki są dzielone ponad granicami – jest jedyną rozsądną drogą. Niezbędne do tego jest odbudowanie zaufania do systemów ochrony zdrowia i pomocy społecznej, które zostało poważnie naruszone podczas pandemii z powodu niewydolności organizacyjnej w wielu zamożnych krajach Wspólnoty. Pomóc może w tym transformacja cyfrowa, nie tylko w obszarze zdrowia, ale również przebudowująca całą gospodarkę europejską – uważają organizatorzy.

Jak ma to wyglądać w praktyce? O wnioskach z zakończonej właśnie portugalskiej półrocznej prezydencji Rady Unii Europejskiej podczas sesji otwierającej HIMSS21 będzie mówić Luís Goes Pinheiro, prezes Serviços Partilhados do Ministério da Saúde oraz Matthew Hudson z Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej. Globalne spojrzenie na problem COVID-19 przedstawi m.in. regionalny dyrektor WHO na Europę, dr Hans Kluge.

Komentarz „z zewnątrz” dotyczący obecnej sytuacji w Unii Europejskiej i całej Europie zaprezentuje m.in. Charles Alessi dyrektor ds. klinicznych HIMSS, wielokrotnie goszczący podczas Forum e-Zdrowia, a także Hal Wolf,prezes HIMSS, jak również przewodniczący rady ekspertów COVID-19 w Izraelu prof. Ran Balicer.

Specjalną sesję podczas pierwszego dnia konferencji zarezerwowano dla European Health Data Space – fundamentowi unijnej strategii wykorzystania informacji medycznych dla poprawy wydajności systemów ochrony zdrowia. Pandemia COVID-19 dowiodła, że dzielenie się i wykorzystywanie danych tego rodzaju jest niezbędnym elementem strategii walki z zagrożeniami ze strony chorób zakaźnych. Podczas sesji „Leveraging the European Health Data Space” eksperci omówią kolejne kroki w celu jak najlepszego wykorzystania EHDS, a także przedstawią potencjalne problemy na poziomie regulacyjnym i politycznym.

Eksperci z Portugalii, Włoch, Finlandii i Holandii omawiać będą również problem szerszego wykorzystywania danych do analizy wspomaganej sztuczną inteligencją. Dostęp do informacji o zdrowiu, stylu życia i zachowaniach społecznych pozwoliłby lepiej zarządzać zdrowiem publicznym, jednak dane te są obecnie odrębnymi zbiorami, co uniemożliwia wykorzystanie ich pełnego potencjału. Łączenie takich informacji oznaczałoby również naruszanie prawa do prywatności i tajemnicy lekarskiej. Znalezienie równowagi między koniecznością poszanowania prywatności obywateli, a potrzebami zdrowotnymi na poziomie regionalnym będzie jednym z tematów dyskusji podczas sesji „Data Lakes and Secondary Use”.

Pierwszy dzień HIMSS21 & Health 2.0 European Health Conference zakończą rozważania o nowym rozumieniu problemu cyfrowej dojrzałości. „Większość mierników cyfrowej dojrzałości koncentruje się na badaniu szpitali, a pomija doświadczenia głównych interesariuszy i ich wkład w poszerzanie ekosystemu zdrowia” – podkreślają organizatorzy konferencji. Ich zdaniem konieczne jest poszerzenie perspektywy i lepsze wykorzystanie wysokiej jakości danych pochodzących z różnych źródeł na całym świecie w celu poprawienia efektywności świadczenia usług zdrowotnych.

Całą agendę pierwszego dnia można podejrzeć na stronie HIMSS21 & Health 2.0 European Health Conference. Konferencja odbywa się w formule online w dniach 7-9 czerwca 2021 roku. Ogólne informacje o tym wydarzeniu można znaleźć na Info e-Zdrowie oraz na stronach HIMSS.

Piotr Kościelniak
Dziennikarz specjalizujący się w popularyzacji medycyny i nowych technologii, konsultant ds. wydawniczych

Piotr Kościelniak kierował grupą magazynów popularnonaukowych Focus w wydawnictwie Burda Media Polska, gdzie uruchomił nowe tytuły zajmujące się m.in. medycyną, nowymi technologiami, psychologią i historią. Wcześniej kierował działem Nauki w dzienniku „Rzeczpospolita”, w ramach którego tworzył m.in. Rzecz o Zdrowiu, Styl Życia, a także Ranking Szpitali. Laureat nagród dla popularyzatorów nauki i problematyki medycznej.

Wydarzenia

« Styczeń 2022 » loading...
PWŚCPSN
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6

Polecamy

Jaki standard opieki telemedycznej?

21 organizacji pacjenckich i medycznych podpisało deklarację o współdziałaniu w celu opracowania środowiskowego standardu opieki telemedycznej. Ma on poprawić jakość świadczeń, a także urealnić prawo pacjenta do wybory rodzaju porady.

Raport TGR: Jak wykorzystać potencjał telemedycyny w diabetologii

Rozwiązania telemedyczne poprawiają bezpieczeństwo pacjentów z cukrzycą i umożliwiają im uzyskanie świadczeń medycznych wysokiej jakości. Efektywne wykorzystanie tej technologii wymaga jednak lepszego finansowania dostępnych dziś wyrobów i usług oraz wprowadzenia zmian regulacyjnych promujących e-zdrowie – to najważniejsze wnioski z raportu Telemedycznej Grupy Roboczej.

Eksperci podczas HIMSS21: zainteresowanie telemedycyną słabnie, potrzebny model hybrydowy

Szczyt zainteresowania technologiami zdalnymi w ochronie zdrowia mamy już za sobą, jednak modele usług, które sprawdziły się podczas pandemii COVID-19 pozostaną na tym rynku na długo – mówili eksperci podczas sesji poświęconej telemedycynie podczas dorocznej konferencji HIMSS w Las Vegas.

Raport
Raport Deloitte: ochrona zdrowia po pandemii

Skutki wywołane wpływem pandemii COVID-19 na organizację systemów opieki zdrowotnej na świecie są nieodwracalne i zmuszą zarówno władze publiczne, jak i prywatnych świadczeniodawców do szybkiej adaptacji do nowej rzeczywistości. Zmieni się model oferowania usług zdrowotnych, świadomość konsumentów i sposób wykorzystania danych medycznych – twierdzą autorzy raportu Deloitte Insights „2021 global health care outlook. Accelerating industry change”.