Norweskie doświadczenia i pieniądze dla polskiego zdrowia

Podczas konferencji omawiano m.in. obszary telemedycyny i e-zdrowia, w ramach których finansowane będą praktyczne testy rozwiązań telemedycznych / mat. pras.

20 października 2021 r. w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca Program „Zdrowie”, którego celem jest m.in. zmniejszanie społecznych nierówności w zdrowiu dzięki zastosowaniu telemedycyny i rozwiązań e-zdrowia. Program finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Obok rozwiązań e-zdrowia program NMF zajmować się ma również promocją zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży oraz opieką psychiatryczną. Budżet całego programu „Zdrowie” wynosi obecnie ponad 23,5 mln euro, z czego środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego to 20 mln euro, a reszta – 3,5 mln euro – to pieniądze pochodzące z budżetu państwa.

Podczas konferencji omawiano m.in. obszary telemedycyny i e-zdrowia, w ramach których finansowane będą praktyczne testy rozwiązań telemedycznych. Szczególną uwagę poświęcono kardiologii, geriatrii, psychiatrii, położnictwu, diabetologii, opiece paliatywnej oraz chorobom przewlekłym – w tych dziedzinach opracowano już odpowiednie modele. Proponowane przez ekspertów rozwiązania dotyczą zagadnień takich jak: telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca, opieka nad pacjentami z chorobami geriatrycznymi (sarkopenia, niedożywienie, zespół kruchości), telemonitoring w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, zastosowanie wideokonsultacji w diagnostyce i leczeniu depresji oraz zdalne rozwiązania w diabetologii z wykorzystaniem teleokulistyki do diagnozowania i leczenia zmian cukrzycowych.

 Celem tej części programu jest ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu przez poprawę dostępu do usług medycznych dla mieszkańców Polski, zmniejszenie kolejek do świadczeniodawców, lepsze zarządzanie czasem pracy kadr medycznych, poprawa jakości usług medycznych, zmniejszenie kosztów procedur medycznych, obciążeń finansowych i systemowych (np. koszty dojazdu) dla pacjentów, a także poprawa ciągłości opieki. Ta część programu ma się zakończyć 2 kwietnia 2024 roku, a przewidziane dofinansowanie projektów sięga kwoty 5,8 mln euro.

Rozwiązania opracowane przez polsko-norweskie zespoły zostaną przetestowane w ramach pilotażu przez szpitale ponadregionalne oraz instytuty we współpracy z placówkami POZ na terenie całego kraju. Ośrodki będą wybierane na podstawie konkursu. Planowany termin ogłoszenia konkursu to IV kwartał 2021 roku, a jego budżet to 10,7 mln euro.

W ramach projektu prowadzone będą również działania edukacyjne i informacyjne: szkolenia dla lekarzy z zakresu stosowania rozwiązań telemedycznych i e-zdrowia, webinaria dla pacjentów oraz ogólnopolska kampania informacyjna poświęcona możliwościom, które daje telemedycyna i rozwiązania e-zdrowia.

W konferencji „Profilaktyka i telemedycyna w ochronie zdrowia – Program “Zdrowie” w kolejnej edycji funduszy norweskich” wzięli udział wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski i Ambasador Norwegii Anders H. Eide. – Ministerstwo Zdrowia jest operatorem programu funduszy norweskich już po raz trzeci. Dzięki poprzednim perspektywom finansowym zrealizowano wiele inicjatyw poświęconych ważnym potrzebom w obszarze zdrowia w Polsce, to łącznie 138 projektów – podkreślał minister Gadomski.

Dokumenty z konferencji można przejrzeć na stronie konferencjaprogramzdrowie.pl.

Piotr Kościelniak
Dziennikarz specjalizujący się w popularyzacji medycyny i nowych technologii, konsultant ds. wydawniczych

Piotr Kościelniak kierował grupą magazynów popularnonaukowych Focus w wydawnictwie Burda Media Polska, gdzie uruchomił nowe tytuły zajmujące się m.in. medycyną, nowymi technologiami, psychologią i historią. Wcześniej kierował działem Nauki w dzienniku „Rzeczpospolita”, w ramach którego tworzył m.in. Rzecz o Zdrowiu, Styl Życia, a także Ranking Szpitali. Laureat nagród dla popularyzatorów nauki i problematyki medycznej.