Paweł Kikosicki nowym dyrektorem Centrum e-Zdrowia

Paweł Kikosicki, nowy dyrektor Centrum e-Zdrowia odbiera nominację z rąk Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego

Zmiany w najważniejszej instytucji zajmującej się informatyzacją ochrony zdrowia w Polsce. Od 1 lutego 2022 roku Paweł Kikosicki objął stanowisko dyrektora Centrum e-Zdrowia, zastępując Jarosława Kieszka, odwołanego pod koniec stycznia.

Nowy szef Centrum e-Zdrowia wcześniej pracował w Narodowym Funduszu Zdrowia jako dyrektor Departamentu Obsługi Klientów. Z NFZ był związany od 2018 roku. Odpowiadał m.in. za projekt Telefonicznej Informacji Pacjenta oraz infolinię Narodowego Programu Szczepień. Jak informuje oficjalny komunikat na stronie Centrum e-Zdrowia, Paweł Kikosicki pełnił również nadzór nad stroną pacjent.gov.pl oraz koordynował współpracę z organizacjami pacjentów.

Paweł Kikosicki zastąpił na tym stanowisku Jarosława Kieszka, który pełnił funkcję dyrektora niecały rok (został powołany w marcu 2021 roku). To już trzeci szef Centrum e-Zdrowia – wcześniej funkcję tę pełniła Agnieszka Kister. Centrum e-Zdrowia jest państwową jednostką budżetową powołaną przez Ministra Zdrowia. Swoją działalność rozpoczęło 1 sierpnia 2000 roku, a głównym przedmiotem jego działań jest realizacja zadań z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego, obejmujących organizację i ochronę zdrowia oraz wspomaganie decyzji zarządczych ministra zdrowia na podstawie prowadzonych analiz. CeZ odpowiada również za monitorowanie planowanych, budowanych i prowadzonych systemów teleinformatycznych za poziomie centralnym i regionalnym.

O przyczynach zmian personalnych w Centrum e-Zdrowia spekulują „Gazeta Wyborcza” i serwis Cowzdrowiu.pl, które jako pierwsze informowały o spodziewanej dymisji dyrektora Kieszka. Bezpośrednim powodem miały być niepowodzenia we wdrażaniu projektów oraz częste awarie systemów informatycznych wykorzystywanych do walki z pandemią COVID-19. Media te cytują anonimowych rozmówców wymieniających m.in. „niewystarczającą dyspozycyjność” wobec ministra Adama Niedzielskiego oraz zmiany personalne w Ministerstwie Zdrowia związane z Anną Goławską (do listopada podsekretarz stanu w MZ, obecnie dyrektor generalna w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów). Anna Goławska została 20 stycznia 2022 roku powołana zarządzeniem Ministra Zdrowia na stanowisko Pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. koordynacji obsługi cyfrowej działań mających na celu przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii COVID-19. Do jej kompetencji należy m.in. koordynacja wszystkich działań w sferze cyfrowej związanych ze szczepieniami, certyfikatami COVID, ewidencją i wykorzystaniem systemu EWP.

Piotr Kościelniak
Dziennikarz specjalizujący się w popularyzacji medycyny i nowych technologii, konsultant ds. wydawniczych

Piotr Kościelniak kierował grupą magazynów popularnonaukowych Focus w wydawnictwie Burda Media Polska, gdzie uruchomił nowe tytuły zajmujące się m.in. medycyną, nowymi technologiami, psychologią i historią. Wcześniej kierował działem Nauki w dzienniku „Rzeczpospolita”, w ramach którego tworzył m.in. Rzecz o Zdrowiu, Styl Życia, a także Ranking Szpitali. Laureat nagród dla popularyzatorów nauki i problematyki medycznej.