HIMSS21 & Health 2.0: cyfrowe zdrowie publiczne

Budowa nowoczesnych i efektywnych systemów ochrony zdrowia na poziomie krajowym, a także wykorzystywanie danych medycznych będą tematami przewodnimi drugiego i trzeciego dnia rozpoczynającej się właśnie konferencji HIMSS21 & Health 2.0 European Health Conference.

Coroczne konferencje HIMSS & Health 2.0 European Health Conference to miejsce dyskusji o najważniejszych trendach w dziedzinie ochrony zdrowia i związanych z tym technologiach. W tym roku konferencja jest organizowana w formule online i odbywa się w dniach 7-9 czerwca. O zagadnieniach poruszanych podczas pierwszego dnia tego wydarzenia można przeczytać w „HIMSS21 & Health 2.0: europejski plan wyjścia z kryzysu po pandemii”.

Dwa kolejne dni europejskiej konferencji HIMSS21 poświęcone będą prezentacji konkretnych przykładów wdrażania modeli cyfrowego zdrowia. Podczas porannej sesji 8 czerwca będzie można usłyszeć, w jaki sposób najlepsze europejskie szpitale poradziły sobie z wyzwaniami walki z COVID-19. Zaprezentowane zostaną doświadczenia szpitali siódmego, najwyższego poziomu cyfrowej dojrzałości wg metodologii HIMSS z Portugalii, Włoch, Holandii i Wielkiej Brytanii. Następnie przedstawione zostaną krajowe i regionalne programy cyfryzacji zdrowia oraz oceny stopnia cyfrowej dojrzałości systemów opieki zdrowotnej. Eksperci z Holandii, Turcji, Wielkiej Brytanii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich podzielą się doświadczeniem z wdrażania tego rodzaju programów w wielkiej skali.

Wśród prelegentów znajdą się również goście polskiego Forum e-Zdrowia. Charles Alessi, dyrektor ds. klinicznych w HIMSS weźmie udział w sesjach dotyczących europejskiej agendy, wykorzystania danych oraz cyfrowej dojrzałości. Jan Eric Slot, doradca holenderskiego ministerstwa zdrowia i były członek zarządu HIMSS Europe będzie natomiast mówił o krajowych strategiach cyfrowego zdrowia podczas drugiego dnia konferencji.

Organizatorzy przewidzieli również możliwość prezentacji doświadczeń krajów europejskich z wdrażania inicjatyw cyfrowych w odniesieniu do konkretnych problemów. O wyzwaniach związanych z cyberbezpieczeństwem danych i rosnącą liczbą ataków hakerskich na placówki ochrony zdrowia opowiedzą przedstawiciele Włoch. Przedstawią oni również założenia inicjatyw Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) odnoszących się do bezpieczeństwa danych pacjentów i ochrony szpitali przed atakami informatycznymi.

O problemach związanych z etycznym wykorzystywaniem danych medycznych do leczenia konkretnego pacjenta, badań naukowych, czy analiz prowadzonych na potrzeby zdrowia publicznego opowiedzą goście z Holandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz Finlandii. O swoich doświadczeniach opowiedzą m.in. Ming Tang, dyrektorka ds. analizy danych w NHS England oraz Claus Pedersen z duńskiego sundhed.dk.

Wreszcie trzeciego dnia konferencji (9 czerwca) przedstawione zostaną rezultaty wdrożenia modelu DiGA („aplikacji na receptę”) wprowadzonego w Niemczech. To rozwiązanie pozwala również wydawcom aplikacji ubiegać się o wpis na listę refundacyjną, podobnie jak mogą to robić producenci leków. O swoich doświadczeniach z kilku miesięcy obowiązywania tych przepisów mówić będą m.in. przedstawiciele ubezpieczycieli, przemysłu oraz agend rządowych stymulujących innowacyjność na rynku zdrowia, w tym dr Susanne Ozegowski z Techniker Krankenkasse, czy dr Henrik Matthies, dyrektor zarządzający Health Innovation Hub.

Istotną częścią HIMSS & Health 2.0 European Health Conference będzie też prezentacja efektywności analizy wielkich zbiorów danych medycznych, w tym wykorzystanie do tego celu sztucznej inteligencji. Zdaniem organizatorów konferencji, już obecnie AI jest z powodzeniem wykorzystywana do wspierania diagnostyki i leczenia onkologicznego (będzie o tym mówić m.in. prof. Barbara Alicja Jereczek-Fossa reprezentująca Europejski Instytut Onkologii w Mediolanie), a w ciągu ostatniego roku technologia ta udowodniła swoją przydatność również w walce z COVID-19. A ponieważ – jak twierdzą organizatorzy – AI wejdzie wkrótce do głównego nurtu praktyki klinicznej, lekarze muszą zaangażować się nie tylko w jej szersze wykorzystywanie, ale również tworzenie aplikacji AI. Pozwoli to tworzenie personalizowanych terapii polegających na bardzo precyzyjnej analizie informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz danych statystycznych na poziomie populacyjnym.

Informacje o całym wydarzeniu można znaleźć na stronach HIMSS. Najważniejsze wnioski i ciekawe prezentacje tej konferencji będziemy również przedstawiać w serwisie Info e-Zdrowie.

Piotr Kościelniak
Dziennikarz specjalizujący się w popularyzacji medycyny i nowych technologii, konsultant ds. wydawniczych

Piotr Kościelniak kierował grupą magazynów popularnonaukowych Focus w wydawnictwie Burda Media Polska, gdzie uruchomił nowe tytuły zajmujące się m.in. medycyną, nowymi technologiami, psychologią i historią. Wcześniej kierował działem Nauki w dzienniku „Rzeczpospolita”, w ramach którego tworzył m.in. Rzecz o Zdrowiu, Styl Życia, a także Ranking Szpitali. Laureat nagród dla popularyzatorów nauki i problematyki medycznej.